Zrušenie vecného bremena v zmluve s vlastníkmi bytov

Vecné bremeno v zmluve s vlastníkmi bytov je možné zrušiť na základe  potvrdenia o zaplatení dlhu a návrhu na zápis (výmaz) práva záznamom, po doplatení 30% zľavy z kúpnej ceny bytu, resp. po uplynutí doby.

Potrebné doklady
  • Kópia kúpnej zmluvy
  • Kópia listu vlastníctva
  • Kópia dokladu o zaplatení
Podanie žiadosti

Útvar majetku mesta
Tel.: 032/6504 464, 032/6504 463
E-mail: jana.lackova@trencin.sk, daniela.beniacova@trencin.sk

Poplatok:  
bez poplatku

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!