Aktuálne verejné obstarávania

 1. Podlimitná zákazka – stavebné práce:
  „Cyklotrasy Trenčín – SO ul. Ľ. Stárka – k priemyselnému parku“
  Výzva na predkladanie ponúk
  Dokumenty k zákazke
 2. Podlimitná zákazka – stavebné práce:
  „Park pre Úspech, Revitalizácia zelene na Zlatovskej ulici “
  Výzva na predkladanie ponúk
  Dokumenty k zákazke
 3. Podlimitná zákazka – stavebné práce:
  „Revitalizácia vnútrobloku Východná ulica, Trenčín – Juh“
  Výzva na predkladanie ponúk
  Dokumenty k zákazke 
 4. Podlimitná zákazka – stavebné práce:
  „Stavba Cyklotrasy, SO – ul. Zlatovská, SO – Prepojenie ul. Zlatovská – Hlavná v Trenčíne“
  Výzva na predkladanie ponúk
  Dokumenty k zákazke
 5. Podlimitná zákazka – stavebné práce:
  „Chodník a cyklotrasa Kasárenská ul.“
  Výzva na predkladanie ponúk
  Dokumenty k zákazke
 6. Súťaž návrhov:
  „Trenčín – revitalizácia pešej zóny: Hviezdoslavova – Jaselská – Vajanského – Sládkovičova“
  Oznámenie o súťaži návrhov
  Dokumenty k zákazke
 7. Podlimitná zákazka – priame rokovacie konanie – stavebné práce:
  „Revitalizácia vnútrobloku Východná – zariadenie detského ihriska“
  Oznámenie o použití priameho rokovacieho konania
  Dokumenty k zákazke
 8. Zákazka s nízkou hodnotou – poskytnutie služieb: „Vypracovanie účelového energetického auditu verejného osvetlenia“Výzva na predloženie ponuky
 9. .a Zákazka s nízkou hodnotou – poskytnutie služieb: „Vypracovanie účelového energetického auditu pre zníženie energetickej náročnosti  objektov/budov v meste Trenčín“
  Výzva na predloženie ponuky
 10. Podlimitná zákazka — stavebné práce: „KS Hviezda s posunom výťahu“ v Trenčíne“
  Výzva na predkladanie ponúk
  Dokumenty k zákazke
 11. Zákazka s nízkou hodnotou – poskytnutie služieb: „Príprava projektu garantovanej energetickej služby – verejné osvetlenie“.
  Výzva na predloženie ponuky
 12. .Zákazka s nízkou hodnotou – poskytnutie služieb: „Príprava projektu garantovanej energetickej služby pre objekty budov v meste Trenčín“.
  Výzva na predloženie ponuky
  Zmena lehoty na predkladanie ponúk

 13. Podlimitná zákazka – stavebné práce: „Riešenie cyklodopravy, ul. na Kamenci – od ul. na Vinohrady po ul. Kasárenská“
  Výzva na predkladanie ponúk
  Dokumenty k zákazke

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!