Aktuálne verejné obstarávania

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie: Rekonštrukcia budovy škôlky – MŠ J. Halašu v Trenčíne

Výzva na predloženie ponuky


Externý projektový manažment MŠ Kubranská

Výzva na predloženie ponuky, Príloha č. 1 – Príručka pre žiadateľa, Príloha č. 2 – Zmluva o poskytnutí služby


Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie: Rekonštrukcia budovy škôlky – MŠ J. Halašu v Trenčíne

Výzva – MŠ J.Halašu v Trenčíne

– zákazka zrušená


Revitalizácia vnútrobloku J. Halašu
Dokumenty k zákazke, Oznámenia k zákazke


Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Trenčín
Dokumenty k zákazke, Oznámenia k zákazke


Revitalizácia parku M. R. Štefánika, Trenčín
Dokumenty k zákazke, Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania


Rekonštrukcia ulice Karpatská – dobudovanie cyklistickej infraštruktúry
Dokumenty k zákazke, Výzva na predkladanie ponúk


Strategický dokument „Stratégia adaptability mesta Trenčín na klimatickú zmenu“
Dokumenty k zákazkeVýzva na predkladanie ponúk


ZŠ Kubrá – stavebné úpravy spojovacej chodby a vybudovanie šatní
Dokumenty k zákazkeVýzva na predkladanie ponúk

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!