Aktuálne verejné obstarávania

Nadlimitná zákazka – poskytnutie služieb
Revitalizácia parku M. R. Štefánika, Trenčín
dokumenty k zákazke, oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania


Nadlimitná zákazka – poskytnutie služieb
Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Trenčín
dokumenty k zákazke, oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania


Nadlimitná zákazka – dodanie tovarov
Výmena chladiaceho zariadenia – časť „chladenie“ zimný štadión P. Demitru Trenčín
dokumenty k zákazke, oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania


Názov zákazky
ŽS Kubrá – stavebné úpravy spojovacej chodby a vybudovanie šatní

dokumenty k zákazke, výzva na predkladanie ponúk


Názov zákazky
Rekonštrukcia ulice Karpatská – dobudovanie cyklistickej infraštruktúry

dokumenty k zákazke, výzva na predkladanie ponúk

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!