Aktuálne verejné obstarávania

1. Podlimitná zákazka – stavebné práce:

Cyklotrasy Trenčín, SO Bratislavská – most – križovatka Zlatovská – Žabinská

Výzva na predkladanie ponúk
Dokumenty k zákazke


2. Podlimitná zákazka – stavebné práce:

Rekonštrukcia ZŠ Dlhé Hony – dobudovanie učební

Výzva na predkladanie ponúk
Dokumenty k zákazke


3. Nadlimitná zákazka – stavebné práce:

Solárny systém na ohrev vody pre tri objekty v meste Trenčín

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Dokumenty k zákazke


4. Podlimitná zákazka – stavebné práce:

Revitalizácia vnútrobloku – vedľa MŠ Slimáčik, Trenčín

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Dokumenty k zákazke

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!