Aktuálne verejné obstarávania

 1. Podlimitná zákazka – stavebné práce:
  „Revitalizácia priestoru Átria Trenčín“
  Výzva na predkladanie ponúk 
  Dokumenty k zákazke 
 2. Podlimitná zákazka – stavebné práce:
  „Revitalizácia vnútrobloku Východná ulica, Trenčín – Juh“
  Výzva na predkladanie ponúk
  Dokumenty k zákazke 
 3. Podlimitná zákazka – stavebné práce:
  „Stavba Cyklotrasy, SO – ul. Zlatovská, SO – Prepojenie ul. Zlatovská – Hlavná v Trenčíne“
  Výzva na predkladanie ponúk
  Dokumenty k zákazke
 4. Podlimitná zákazka – stavebné práce:
  „Chodník a cyklotrasa Kasárenská ul.“
  Výzva na predkladanie ponúk
  Dokumenty k zákazke

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!