Aktuálne verejné obstarávania

Nadlimitná zákazka – poskytnutie služieb
Revitalizácia parku M. R. Štefánika, Trenčín
dokumenty k zákazke, oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania


Rekonštrukcia ulice Karpatská – dobudovanie cyklistickej infraštruktúry
dokumenty k zákazke, výzva na predkladanie ponúk


Strategický dokument „Stratégia adaptability mesta Trenčín na klimatickú zmenu“
Dokumenty k zákazkeVýzva na predkladanie ponúk


ZŠ Kubrá – stavebné úpravy spojovacej chodby a vybudovanie šatní
Dokumenty k zákazkeVýzva na predkladanie ponúk

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!