Aktuálne verejné obstarávania

V prípade, ak by nižšie uvedené odkazy/prepojenia na dokumenty k jednotlivým zákazkám z akýchkoľvek technických príčin nefungovali, dávame do pozornosti, že všetky nižšie uvedené zákazky a dokumenty k nim je možné nájsť na profile verejného obstarávateľa na stránke ÚVO.


Nadlimitná zákazka – stavebné práce

Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácii v meste Trenčín

Dokumenty k zákazke


Nadlimitná zákazka – stavebné práce

Modernizácia Zimného štadióna Pavla Demitru v Trenčíne

Dokumenty k zákazke


Nadlimitná zákazka – stavebné práce

Zelený most – ulica (Fiesta)

Dokumenty k zákazke


Nadlimitná zákazka – stavebné práce

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Trenčín – Etapa I

Dokumenty k zákazke


 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!