Aktuálne verejné obstarávania

1. Podlimitná zákazka – stavebné práce:

Cyklotrasy Trenčín, SO Bratislavská – most – križovatka Zlatovská – Žabinská

Výzva na predkladanie ponúk
Dokumenty k zákazke


2. Podlimitná zákazka – stavebné práce:

Revitalizácia vnútrobloku – vedľa MŠ Slimáčik, Trenčín

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Dokumenty k zákazke


3.

Výťah – Sociálne služby mesta Trenčín, m. r. o.

Výzva na predkladanie ponúk 
Dokumenty zákazky


4.

Zátoka pokoja

Výzva na predkladanie ponúk
Dokumenty zákazky


5.

Kontajnerové divadlo

Výzva na predkladanie ponúk
Dokumenty zákazky


6.

Revitalizácia vnútrobloku Pádivec

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Dokumenty zákazky

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!