Aktuálne verejné obstarávania

 1. Podlimitná zákazka – stavebné práce:
  „Revitalizácia priestoru Átria Trenčín“
  Výzva na predkladanie ponúk 
  Dokumenty k zákazke 
 2. Podlimitná zákazka – stavebné práce:
  „Revitalizácia vnútrobloku Východná ulica, Trenčín – Juh“
  Výzva na predkladanie ponúk
  Dokumenty k zákazke 
 3. Podlimitná zákazka – stavebné práce:
  „Stavba Cyklotrasy, SO – ul. Zlatovská, SO – Prepojenie ul. Zlatovská – Hlavná v Trenčíne“
  Výzva na predkladanie ponúk
  Dokumenty k zákazke
 4. Podlimitná zákazka – stavebné práce:
  „Chodník a cyklotrasa Kasárenská ul.“
  Výzva na predkladanie ponúk
  Dokumenty k zákazke
 5. Súťaž návrhov:
  „Trenčín – revitalizácia pešej zóny: Hviezdoslavova – Jaselská – Vajanského – Sládkovičova“
  Oznámenie o súťaži návrhov
  Dokumenty k zákazke
 6. Podlimitná zákazka – priame rokovacie konanie – stavebné práce:
  „Revitalizácia vnútrobloku Východná – zariadenie detského ihriska“
  Oznámenie o použití priameho rokovacieho konania
  Dokumenty k zákazke
 7. Zákazka s nízkou hodnotou – stavebné práce: „ZŠ Kubranská – „Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku“

            Výzva na predloženie ponuky

            Zápisnica z vyhodnotenia ponúk

        8. Zákazka s nízkou hodnotou – poskytnutie služieb, „Vypracovanie              účelového energetického auditu verejného osvetlenia“

             Výzva na predloženie ponuky

        9. Zákazka s nízkou hodnotou – poskytnutie služieb, „Vypracovanie              účelového energetického auditu pre zníženie energetickej                      náročnosti  objektov/budov v meste Trenčín“

             Výzva na predloženie ponuky

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!