Aktuálne verejné obstarávania

1. Podlimitná zákazka – stavebné práce:

KS Zlatovce – interiér, exteriér. Stavebné úpravy a prístavba kultúrneho domu Zlatovce

Výzva na predkladanie ponúk
Dokumenty k zákazke


2. Nadlimitná zákazka – stavebné práce:

Solárny systém na ohrev vody pre tri objekty v meste Trenčín

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Dokumenty k zákazke


3. Podlimitná zákazka – stavebné práce:

Revitalizácia vnútrobloku – vedľa MŠ Slimáčik, Trenčín

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Dokumenty k zákazke


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!