Aktuálne verejné obstarávania

 1. Podlimitná zákazka – stavebné práce:
  „Revitalizácia priestoru Átria Trenčín“
  Výzva na predkladanie ponúk 
  Dokumenty k zákazke 
 2. Podlimitná zákazka – stavebné práce:
  „Revitalizácia vnútrobloku Východná ulica, Trenčín – Juh“
  Výzva na predkladanie ponúk
  Dokumenty k zákazke 
 3. Podlimitná zákazka – stavebné práce:
  „Stavba Cyklotrasy, SO – ul. Zlatovská, SO – Prepojenie ul. Zlatovská – Hlavná v Trenčíne“
  Výzva na predkladanie ponúk
  Dokumenty k zákazke
 4. Podlimitná zákazka – stavebné práce:
  „Chodník a cyklotrasa Kasárenská ul.“
  Výzva na predkladanie ponúk
  Dokumenty k zákazke
 5. Súťaž návrhov:
  „Trenčín – revitalizácia pešej zóny: Hviezdoslavova – Jaselská – Vajanského – Sládkovičova“
  Oznámenie o súťaži návrhov
  Dokumenty k zákazke
 6. Podlimitná zákazka – priame rokovacie konanie – stavebné práce:
  „Revitalizácia vnútrobloku Východná – zariadenie detského ihriska“
  Oznámenie o použití priameho rokovacieho konania
  Dokumenty k zákazke
 7. Zákazka s nízkou hodnotou – stavebné práce, „ ZŠ Kubranská – „Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku“

           Výzva na predloženie ponuky                                                                 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!