Predaj a prenájom majetku – rok 2015

Verejné obchodné súťaže

Byt č. 12 na Ul. Gen. M. R. Štefánika 418/74 v Trenčíne

Vyhlásenie VOS na predaj nehnuteľností.

Pozemok na Ul. Tichá, v k.ú. Kubrá, C-KN parc.č. 309/1

Vyhlásenie VOS na predaj nehnuteľností.

Pozemok na Ul. Tichá, v k.ú. Kubrá, C-KN parc.č. 310/1

Vyhlásenie VOS na predaj nehnuteľností.

Garáž na Ul. Rybárska

Vyhlásenie VOS na predaj nehnuteľností.

 

Obchodné stánky v podchode pre peších Tatrapassage

Vyhlásenie VOS na predaj nehnuteľností.

Priamy prenájom majetku

MHSL – Priamy prenájom majetku

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!