Predaj a prenájom majetku – rok 2013

Verejné obchodné súťaže

Predaj voľného bytu vo vlastníctve Mesta Trenčín

Vyhlásenie VOS na predaj nehnuteľností.

“Administratívna budova Farská ulica”

Vyhlásenie VOS na predaj nehnuteľností.

“Pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice”

Vyhlásenie VOS na predaj nehnuteľností.

“Pozemok na Soblahovskej ulici pri Villa parku”

Vyhlásenie VOS na predaj nehnuteľností.

“Pozemok v k.ú. Orechové”

Vyhlásenie VOS na predaj nehnuteľností.

“Pozemok 1 Východná ulica”

Vyhlásenie VOS na predaj nehnuteľností.

“Pozemok 2 Východná ulica”

Vyhlásenie VOS na predaj nehnuteľností.

“Pozemok 3 Východná ulica”

Vyhlásenie VOS na predaj nehnuteľností.

Priamy prenájom majetku

Priamy prenájom majetku – MHSL, m.r.o.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!