Predaj a prenájom majetku – rok 2014

Verejné obchodné súťaže

Predaj nehnuteľností “Pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice”

Vyhlásenie VOS na predaj nehnuteľností.

Predaj nehnuteľnosti “Administratívna budova Farská ulica”

Vyhlásenie VOS na predaj nehnuteľností.

Predaj nehnuteľnosti – Administratívna budova Farská ulica

Vyhlásenie VOS na predaj nehnuteľností.

Predaj nehnuteľnosti “Pozemok 1 Východná ulica”

Vyhlásenie VOS na predaj nehnuteľností.

Predaj nehnuteľnosti – Garáž na Ul. Rybárska

Vyhlásenie VOS na predaj nehnuteľností.

Predaj voľného bytu vo vlastníctve Mesta Trenčín

Vyhlásenie VOS na predaj nehnuteľností.

Predaj voľného bytu vo vlastníctve Mesta Trenčín

Vyhlásenie VOS na predaj nehnuteľností.

Predaj nehnuteľnosti – Administratívna budova Ul. Farská č. 1

Vyhlásenie VOS na predaj nehnuteľností.

Predaj nehnuteľnosti – Garáž na Ul. Rybárska

Vyhlásenie VOS na predaj nehnuteľností.

Prenájom časti nehnuteľnosti – voľná plocha v podchode pre peších Tatrapassage

Vyhlásenie VOS na predaj nehnuteľností.

 

Priamy prenájom majetku

 

Priamy prenájom majetku – MHSL m.r.o.

 

Priamy predaj majetku

 

Priamy predaj majetku – MHSL m.r.o.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!