Detail zasadnutia

Zasadnutie Komisie životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania

Dátum a čas zasadnutia: 9. 8. 2022 od 16.00

Program zasadnutia komisie je nasledovný:
1. Otvorenie a schválenie programu.
2. Aktualizácia Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín.
3. Rôzne.
4. Záver.

Pozvánky
Zápisnica
Zápisnica – 9.8.2022 (pdf, 113 KB)

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!