Zápisnice z VMČ – rok 2008

VMČ STRED           VMČ SEVER               VMČ ZÁPAD                 VMČ JUH      
     21.01.2008         16.01.2008            30.01.2008             04.02.2008
     25.02.2008          20.02.2008            27.02.2008             03.03.2008
     17.03.2008          12.03.2008            26.03.2008             07.04.2008
     21.04.2008          16.04.2008            30.04.2008             05.05.2008
     26.05.2008         21.05.2008            28.05.2008             02.06.2008
     16.06.2008          18.06.2008            25.06.2008             07.07.2008
     21.07.2008          23.07.2008            27.08.2008             08.09.2008
     17.09.2008          18.09.2008            24.09.2008             01.10.2008
     15.10.2008          09.10.2008            29.10.2008             03.11.2008
     19.11.2008          20.11.2008            16.11.2008  
              17.12.2008            19.12.2008  

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!