Zápisnice z VMČ – rok 2007

VMČ JUH VMČ SEVER VMČ STRED VMČ ZÁPAD

 

     19.12.2007

 

   19.11.2007 28.11.2007

03.12.2007

   15.10.2007  24.10.2007
05.11.2007 21.11.2007  24.09.2007  26.09.2007

01.10.2007

17.10.2007  22.08.2007 22.08.2007

03.09.2007

19.09.2007  16.07.2007 27.06.2007

02.07.2007

18.07.2007  18.06.2007 06.06.2007

04.06.2007

20.06.2007  21.05.2007 30.05.2007

14.05.2007

16.05.2007  09.05.2007 25.04.2007

02.04.2007

04.04.2007  02.04.2007 28.03.2007

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!