Zápisnice z VMČ – rok 2009

   VMČ STRED            VMČ SEVER            VMČ JUH        VMČ ZÁPAD      
     21.01.2009       21.01.2009     02.02.2009       28.01.2009
     18.02.2009       25.02.2009     02.03.2009       25.02.2009
     18.03.2009       18.03.2009     06.04.2009       25.03.2009
     15.04.2009       15.04.2009     04.05.2009       29.04.2009
     20.05.2009       20.05.2009     01.06.2009       27.05.2009
     17.06.2009       17.06.2009     06.07.2009       24.06.2009
     25.08.2009       22.07.2009     07.09.2009       26.08.2009
     16.09.2009       16.09.2009     05.10.2009       30.09.2009
     26.10.2009       28.10.2009     02.11.2009       28.10.2009
     18.11.2009       18.11.2009     07.12.2009       25.11.2009
     16.12.2009       09.12.2009           16.12.2009

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!