Zápisnice z VMČ – rok 2010

   VMČ STRED    VMČ SEVER       VMČ JUH      VMČ ZÁPAD 
   27.01.2010   20.01.2010   11.01.2010   27.01.2010
   24.02.2010   17.02.2010   01.02.2010   24.02.2010
   17.03.2010   17.03.2010   01.03.2010   31.03.2010
   21.04.2010   21.04.2010   12.04.2010   28.04.2010
   19.05.2010   19.05.2010   03.05.2010   26.05.2010
   16.06.2010   16.06.2010   07.06.2010   30.06.2010
   21.07.2010   18.08.2010   12.07.2010   18.08.2010
   18.08.2010   22.09.2010   02.08.2010   29.09.2010
   16.09.2010   20.10.2010   06.09.2010   27.10.2010
   20.10.2010   22.11.2010   04.10.2010  
       08.11.2010

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!