Rozpočet mesta – rok 2016

Rozpočtový harmonogram na rok 2016
Programový rozpočet na roky 2016 – 2018

Schválený uznesením č. 336 na MsZ dňa 16.12.2015

Zmena Programového rozpočtu na roky 2017 – 2018

Schválená uznesením č. 370 na MsZ dňa 21.7.2016

Zmena Programového rozpočtu na rok 2016

Schválená uznesením č. 378 na MsZ dňa 17.2.2016

Zmena Programového rozpočtu na rok 2016

Schválená uznesením č. 459 na MsZ dňa 30.3.2016

Zmena Programového rozpočtu na rok 2016

Schválená uznesením č. 506 na MsZ dňa 27.4.2016

Zmena Programového rozpočtu na rok 2016

Schválená uznesením č. 551 na MsZ dňa 8.6.2016

Zmena Programového rozpočtu na rok 2016

Schválená uznesením č. 599 na MsZ dňa 6.7.2016

Zmena Programového rozpočtu na rok 2016

Schválená uznesením č. 639 na MsZ dňa 4.8.2016

Zmena Programového rozpočtu na rok 2016

Schválená uznesením č. 645 na MsZ dňa 28.9.2016

Zmena Programového rozpočtu na rok 2016

Schválená uznesením č. 700  na MsZ dňa 2.11.2016

Zmena Programového rozpočtu na rok 2016

Schválená uznesením č. 723 na MsZ dňa 14.12.2016

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu k 30.6.2016

Schválená uznesením č. 649 na MsZ dňa 28.9.2016

Plnenie Programového rozpočtu k 31.12.2016
Záverečný účet za rok 2016

Schválený uznesením č. 870 na MsZ 10.5.2017 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!