Rozpočet mesta – rok 2018

Rozpočtový harmonogram na rok 2018

 

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

Schválený uznesením č. 1178 na MsZ dňa 13.12.2017

 

Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2018

Schválená uznesením č. 1214 na MsZ dňa 24.1.2018

 

Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2018

Schválená uznesením č. 1235 na MsZ dňa 27.2.2018

 

Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2018

Schválená uznesením č. 1242 na MsZ dňa 14.3.2018

 

Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2018

Schválená uznesením č. 1321 na MsZ dňa 25.4.2018

 

Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2018

Schválená uznesením č. 1382 na MsZ dňa 30.5.2018

 

Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2018

Schválená uznesením č. 1415 na MsZ dňa 4.7.2018

 

Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2018

Schválená uznesením č. 1536 na MsZ dňa 26.9.2018

 

Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2018

Schválená uznesením č. 7 na MsZ dňa 10.12.2018

 

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

Prerokovaná uznesením č. 1603 na MsZ dňa 26.9.2018

 
Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2018

Schválený uznesením č. 169 na MsZ dňa 29.5.2019

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!