Rozpočet mesta – rok 2017

Rozpočtový harmonogram pre rok 2017
Programový rozpočet na roky 2017 – 2019

Schválený uznesením č. 745 na MsZ dňa 14.12.2016

Zmena Programového rozpočtu na rok 2017

Schválený uznesením č. 763 na MsZ dňa 8.2.2017

Zmena Programového rozpočtu na rok 2017

Schválený uznesením č. 822 na MsZ dňa 22.3.2017

Zmena Programového rozpočtu na rok 2017

Schválená uznesením č. 871 na MsZ dňa 10.5.2017

Zmena Programového rozpočtu na rok 2017

Schválený uznesením č. 943 na MsZ dňa 21.6.2017

Zmena Programového rozpočtu na rok 2017

Schválená uznesením č. 1045 na MsZ dňa 20.9.2017

Zmena Programového rozpočtu na rok 2017

Schválený uznesením č. 1125 na MsZ dňa 8.11.2017

Zmena Programového rozpočtu na rok 2017

Schválený uznesením č. 1177 na MsZ dňa 13.12.2017

Monitorovacia správa k Plneniu Programového rozpočtu k 30.6.2017

Schválený uznesením č. 1046 na MsZ dňa 20.9.2017

Plnenie Programového rozpočtu k 31.12.2017
 
Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2017 vrátane Hodnotiacej správy k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2017

Schválený uznesením č. 1381 na MsZ dňa 30.5.2018

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!