MHSL m.r.o. – Starostlivosť o lesy

Mestské HospodárstvoAktuálna činnosťProfil verejného obstarávateľaZmluvy organizácieObjekty v správe

Starostlivosť o lesy

Lesy mesta Trenčín poskytujú svojim návštevníkom príjemné prostredie pre oddych, rekreáciu, šport, ale aj poučenie a pietne spomienky. Splnenie týchto atribútov zabezpečujú zamestnanci MHSL, m. r. o., TN vytváraním vhodných podmienok:

 • udržiavaním lesnej komunikačnej siete v k.ú. Soblahov a Mníchova Lehota,
 • starostlivosťou o informačné tabule v k.ú. Soblahov a Mníchova Lehota,
 • lesnými vychádzkami pre všetky vekové kategórie.

Aké sú ciele lesných vychádzok?

 • prehĺbiť záujem verejnosti o les a prírodu
 • zlepšiť vzťah človeka k lesu
 • podporiť šetrné zaobchádzanie s prírodou
 • objasniť úlohu lesného hospodárstva
 • objaviť fascinujúce a komplexné prírodné zákony
 • podporovať porozumenie pre les ako životný priestor pre faunu a flóru
 • zvyšovať pocit zodpovednosti k ochrane prírodných a kultúrnych zdrojov

Lesná pedagogika ako forma lesníckej práce s verejnosťou:

 • sprostredkuje stretnutie človeka s prírodou
 • umožňuje spoznávať prírodu formou zážitkového učenia a hier v lese
 • je najjednoduchšou cestou lesníkov, ako priblížiť širokej verejnosti prostredie lesa a funkcie lesného hospodárstva
 • objavuje a vníma les všetkými zmyslami
 • ponúka verejnosti možnosť aktívneho využitia voľného času
 • umožňuje materským, základným a stredným školám učenie „O lese v lese“

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!