MHSL m.r.o. – Aktuálna činnosť

Mestské HospodárstvoProfil verejného obstarávateľaZmluvy organizácieStarostlivosť o lesyObjekty v správe

MHSL, m.r.o, Trenčín v období mesiaca január 2018 zabezpečuje pre skvalitnenie života občanov mesta Trenčín

 • spoluprácu pri organizovaní kultúrnych podujatí,
 • opravu výtlkov pozemných komunikácií v závislosti od poveternostných podmienok,
 • opravu a údržbu dopravného značenia,
 • strojné čistenie komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev, 
 • zber vianočných stromčekov,
 • zber bioodpadu z plôch verejnej zelene,
 • odvoz bioodpadu z verejnej zelene,
 • orezy a krov a drevín,
 • výruby stromov,
 • údržbu verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie,
 • demontáž svetelnej vianočnej výzdoby,
 • údržbu mestského mobiliáru a detských ihrísk,
 • prípravu komponentov na údržbu detských ihrísk a mobiliáru,
 • prevádzku krytej plavárne na Mládežníckej ulici č. 4.,
 • údržbu lesoparku Brezina,
 • prevádzku Zimného štadióna Pavla Demitru na Považskej ul. č. 34,
 • prevádzku registratúrneho strediska na ul. Soblahovskej,
 • prevádzku verejných WC na území mesta Trenčín.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!