Rozpočet mesta – rok 2024

 Rozpočtový harmonogram pre rok 2024

 Schválený Programový rozpočet mesta Trenčín na roky 2024 – 2026

  schválený uznesením č. 388 na MsZ dňa 13.12.2023

 Schválená zmena Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2024

  schválená uznesením č. 455 MsZ dňa 24.1.2024

 Schválená zmena Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2024

  schválená uznesením č. 476 MsZ dňa 28.2.2024

  Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2024

  predložený na MsZ dňa 18.4.2024

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!