Rozpočet mesta – rok 2023

Rozpočtový harmonogram na rok 2023

 

Schválený Programový rozpočet mesta Trenčín na roky 2023 – 2025

schválený uznesením č. 29 na MsZ dňa 15.12.2022

 

Schválená zmena Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2023 

schválená uznesením č. 48 MsZ dňa 21.2.2023

 

Schválená zmena Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2023

schválená uznesením č. 185 MsZ dňa 26.4.2023

,

 

Schválená zmena Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2023

schválená uznesením č. 254 na MsZ dňa 27.6.2023

 

Schválená zmena Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2023

schválená uznesením č. 318  na MsZ dňa 26.9.2023

 

Schválená zmena Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2023

schválená uznesením č. 374 na MsZ dňa 21.11.2023

 

Schválená zmena Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2023

schválená uznesením č. 384 na MsZ dňa 13.12.2023

 

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu mesta Trenčín k 30.6.2023

prerokovaná uznesením č. 367 na MsZ dňa 26.9.2023

 

Záverečný účet mesta Trenčín za rok 2023 vrátane Hodnotiacej správy k plneniu

Programového rozpočtu mesta Trenčín k 31.12.2023

schválený uznesením č. 568 na MsZ dňa 29.5.2023

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!