Rozpočet mesta – rok 2023

Schválený Programový rozpočet mesta Trenčín na roky 2023 – 2025

schválený uznesením č. 29 na MsZ dňa 15.12.2022

 

Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2023 

predložený na MsZ dňa 21.2.2023

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!