Rozpočet mesta – rok 2023

Rozpočtový harmonogram na rok 2023

 

Schválený Programový rozpočet mesta Trenčín na roky 2023 – 2025

schválený uznesením č. 29 na MsZ dňa 15.12.2022

 

Schválená zmena Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2023 

schválená uznesením č. 48 MsZ dňa 21.2.2023

 

Schválená zmena Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2023

Schválená zmena č. 185 dňa 26.4.2023

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!