Rozpočet mesta – rok 2022

Rozpočtový harmonogram pre rok 2022

 

Schválený Programový rozpočet mesta Trenčín na roky 2022 – 2024

schválený uznesením č. 1068 na MsZ dňa 1.12.2022

 

Schválená zmena Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2022

schválená uznesením č. 1120 na MsZ dňa 10.2.2022

 

Schválená zmena Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2022

schválená uznesením č. 1156 na MsZ dňa 23.3.2022

 

Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2022

predložený na MsZ dňa 18.5.2022

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!