Rozpočet mesta – rok 2022

Rozpočtový harmonogram pre rok 2022

 

Schválený Programový rozpočet mesta Trenčín na roky 2022 – 2024

schválený uznesením č. 1068 na MsZ dňa 1.12.2022

 

Schválená zmena Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2022

schválená uznesením č. 1120 na MsZ dňa 10.2.2022

 

Schválená zmena Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2022

schválená uznesením č. 1156 na MsZ dňa 23.3.2022

 

Schválená zmena Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2022

schválená uznesením č. 1207 na MsZ dňa 18.5.2022

 

Schválená zmena Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2022

schválená uznesením č. 1274 na MsZ dňa 22.6.2022

 

Schválená zmena Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2022

schválená uznesením č. 1332 na MsZ dňa 16.8.2022

 

Schválená zmena Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2022

schválená uznesením č. 1338 na MsZ dňa 28.9.2022

 

Schválená zmena Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2022

schválená uznesením č. 16 na MsZ dňa 15.12.2022

 

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu mesta Trenčín k 30.6.2022

prerokovaná uznesením č. 1339 na MsZ dňa 28.9.2022

 

Záverečný účet mesta Trenčín za rok 2022

schválený uznesením č. 184 MsZ v Trenčíne dňa 26.4.2023

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!