Rozpočet mesta – rok 2021

Rozpočtový harmonogram 2021

 

Schválený Programový rozpočet mesta Trenčín na roky 2021 – 2023

schválený uznesením č. 744 na MsZ 16. 12. 2020

 

Schválená zmena Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2021

schválená uznesením č. 766  MsZ dňa 10.3.2021

 

Schválená zmena Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2021

schválená uznesením č. 825 MsZ dňa 7.4.2021

 

Schválená zmena Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2021

schválená uznesením č. 854 na MsZ dňa 19.5.2021

 

Schválená zmena Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2021

schválená uznesením č.  902 na MsZ dňa 23.6.2021

 

Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2021

predložený na MsZ 22.9.2021

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!