Rozpočet mesta – rok 2021

Schválený Programový rozpočet mesta Trenčín na roky 2021 – 2023

schválený uznesením č. 744 na MsZ 16. 12. 2020

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!