Rozpočet mesta – rok 2015

Rozpočtový harmonogram pre rok 2015
Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2015 – 2017

Schválený uznesením č. 20 MsZ dňa 20.1.2015

Zmena Programového rozpočtu na rok 2015

Schválená uznesením č. 70 MsZ dňa 18.3.2015

Zmena Programového rozpočtu na rok 2015

Schválená uznesením č. 107 na MsZ dňa 22.4.2015

Zmena Programového rozpočtu na rok 2015

Schválená uznesením č. 139 na MsZ dňa 13.5.2015

Zmena Programového rozpočtu na rok 2015

Schválená uznesením č. 160 na MsZ dňa 2.7.2015

Zmena Programového rozpočtu na rok 2015

Schválená uznesením č. 208 na Msz dňa 10.8.2015

Zmena Programového rozpočtu na rok 2015

Schválená uznesením č. 225 na MsZ dňa 16.9.2015

Zmena Programového rozpočtu na rok 2015

Schválená uznesením č. 270 na MsZ dňa 21.10.2015

Zmena Programového rozpočtu na rok 2015

Schválená uznesením č. 303 na MsZ dňa 18.11.2015

Zmena Programového rozpočtu na rok 2015

Schválená uznesením č. 335 na MsZ dňa 16.12.2015

Plnenie Programového rozpočtu k 31.12.2015
Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2015

Schválený uznesením č. 505 na MsZ dňa 27.4.2016

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!