Rozpočet mesta – rok 2014

Rozpočtový harmonogram na rok 2014
Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2014 – 2016
Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2014

Schválený uznesením č. 1059 MsZ dňa 28.1.2014

Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2014

Schválená uznesením č. 1135 MsZ dňa 24.3.2014

Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2014

Schválená uznesením č. 1152 MsZ dňa 25.4.2014

Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2014

Schválená uznesením č. 1157 MsZ dňa 20.5.2014

Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2014

Schválená uznesením č. 1220 MsZ dňa 24.6.2014

Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2014

Schválená uznesením č. 1272 MsZ dňa 22.8.2014

Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2014

Schválená uznesením č. 1347 MsZ dňa 28.10.2014

Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2014

Schválená uznesením č. 6 MsZ dňa 18.12.2014

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2014

Schválená uznesením č. 1302 MsZ dňa 23.9.2014

Plnenie Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2014
Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2014 vr. Hodnotiacej správy k Plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2014

Schválený uznesením č. 138  na MsZ dňa 13.5.2015

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!