Ochrana osobných údajov – zoznam kamier

Umiestnenie, typ a záber nainštalovaných pevných kamier kamerového systému mesta Trenčín

 • Kamera č. 101: statická – snímacie zariadenie umiestnené v spodnej časti Farských schodov pri vstupe z Farskej ulice.
 • Kamera č. 102: statická – snímacie zariadenie umiestnené v strednej časti Farských schodov, sníma priestor smerom dole.
 • Kamera č. 103: statická – snímacie zariadenie umiestnené v strednej časti Farských schodov, sníma priestor smerom hore.
 • Kamera č. 104: statická – snímacie zariadenie umiestnené v hornej časti Farských schodov pri výstupe do Matúšovej ulice.
 • Kamera č. 105: otočná – snímacie zariadenie umiestnené na budove Okresného úradu (Hviezdoslavova 3), sníma centrum – Hviezdoslavova ulica, Sládkovičova ulica, Šťúrovo námestie (vodník).
 • Kamera č. 106: statická – snímacie zariadenie umiestnené na budove Okresného úradu (Hviezdoslavova 3), sníma priestor na Štúrovho námestia a ul. Sládkovičova.
 • Kamery č. 108 až 112: otočná s prstencom – snímacie zariadenie umiestnené na budove Mestského úradu, sníma Sládkovičova ulica, mestská veža, vstup do výťahu MsÚ.
 • Kamera č. 114: statická – snímacie zariadenie umiestnené vo vstupe do priestorov Mestskej polície, ul. Hviezdová 129/2, sníma vstup do priestorov MsP.
 • Kamera č. 115: otočná – snímacie zariadenie umiestnené na budove Uniqa na Palackého ulici č. 16, sníma priestory Palackého ulice, Námestia SNP, vstup na Mierové námestie.
 • Kamera č. 116: otočná – snímacie zariadenie umiestnené na budove na Palackého ulici č.2, sníma priestory Palackého ulice – parkovisko, vjazd do ulice Hviezdová.
 • Kamera č. 117: otočná – snímacie zariadenie umiestnené na budove hlavnej pošty na Mierovom námestí č. 21, sníma priestory Mierového námestia.
 • Kamera č. 119: otočná – snímacie zariadenie umiestnené na budove Mestského úradu (Hviezdoslavova 3), sníma priestor átria pri budove Mestského úradu, smer schody na Brezinu.
 • Kamera č. 120: otočná – snímacie zariadenie umiestnené na budove Mestského úradu (Hviezdoslavova 3), sníma priestor átria pri budove Mestského úradu.
 • Kamera č. 121: statická – snímacie zariadenie umiestnené na parkovisku Mestskej polície, Hviezdová 129/2, sníma parkovisko pri budove MsP.
 • Kamery č. 122 až 126: otočná s prstencom – snímacie zariadenie umiestnené na budove na ulici Hasičskej č.1, sníma priestory Palackého ulice, priechodu Zlatá Fatima.
 • Kamery č. 127 až 131: otočná s prstencom – snímacie zariadenie umiestnené na budove Mestského úradu na Mierovom námestí č. 2, sníma priestory Mierového námestia, Farská ulica priestory pod vežou.
 • Kamera č. 132: otočná – snímacie zariadenie umiestnené a budove Keramoprojektu na ul. Dolný Šianec, sníma priestor ulice Soblahovská, Legionárska, Dolný Šianec.
 • Kamera č. 134: statická – snímacie zariadenie umiestnené na budove obchodného domu Prior (Vajanského 4), sníma ulicu Vajanského smer Štúrovo námestie.
 • Kamera č. 135: otočná – snímacie zariadenie umiestnené na budove obchodného domu Prior (Vajanského 4), sníma ulicu Vajanského, vstup na Štúrovo námestie z ulice Vajanského, priestor pred ČSOB a obchodným domom Prior.
 • Kamera č. 136: otočná – snímacie zariadenie umiestnené na rohu budovy obchodného domu Centrum (Hviezdoslavova 7), sníma ulicu Hviezdoslavova, priestor pred Kultúrno – metodickým centrom OS SR, ulica Jaselská, časť ulice Vajanského.
 • Kamera č. 137: otočná – snímacie zariadenie umiestnené na budove na Námestí Svätej Anny č.26, sníma priestory Námestia Svätej Anny, ulica Braneckého priestory pred Krajským súdom.
 • Kamera č. 138: otočná – snímacie zariadenie umiestnené na budove na Mierovom námestí č.22, sníma priestory Mierového námestia.
 • Kamera č. 139: otočná – snímacie zariadenie umiestnené na budove na Mierovom námestí č.14, sníma priestory Mierového námestia.
 • Kamera č. 140: otočná – snímacie zariadenie umiestnené na budove Múzea na Mierovom námestí č.46, sníma priestory Mierového námestia a vstupu na námestie od hotela Tatra.
 • Kamera č. 141: otočná – snímacie zariadenie umiestnené na budove Základnej umeleckej školy na Námestí SNP 2, sníma priestory Námestia SNP, Hasičskej ulice, podjazd na Sihoť.
 • Kamera č. 142: otočná – snímacie zariadenie umiestnené na budove TESS na Námestí Svätej Anny, sníma priestory Námestia Svätej Anny, ulice Hviezdoslavova, Horný Šianec.
 • Kamera č. 143: otočná – snímacie zariadenie umiestnené na terase budovy Mestskej krytej plavárne, ul. Mládežnícka sníma priestor medzi plavárňou a futbalovým štadiónom, hrádzu, železničný most, cestný most na Ostrov.
 • Kamera č. 144: otočná – snímacie zariadenie umiestnené na Matúšovej veži Trenčianskeho hradu, sníma priestor mesta Trenčín.
 • Kamera č. 145: otočná – snímacie zariadenie umiestnené na Matúšovej veži Trenčianskeho hradu, sníma priestor mesta Trenčín.
 • Kamera č. 146: otočná – snímacie zariadenie umiestnené na stĺpe verejného osvetlenia v križovatke ulíc Kapitána Nálepku, Martina Rázusa a Považská, sníma priestory pred zimným štadiónom, nákupným centrom Magnus.
 • Kamera č. 147: otočná – snímacie zariadenie umiestnené na rohu budovy hlavnej železničnej stanice, sníma priestory pred železničnou stanicou, autobusovú stanicu, zastávky MHD.
 • Kamera č. 148: statická – snímacie zariadenie umiestnené pri vstupe do priestorov Mestskej polície, sníma parkovisko pri budove MsP, Medňanského 9.
 • Kamera č. 149: otočná – snímacie zariadenie umiestnené v športovom areáli základnej školy na Bezručovej ulici, sníma priestory športového areálu.
 • Kamera č. 150: otočná – snímacie zariadenie umiestnené na stĺpe verejného osvetlenia na ul. Martina Rázusa pri Obchodnej akadémii, sníma priestory ulice Martina Rázusa a Mládežnícka pred Športovou halou.
 • Kamera č. 151: otočná – snímacie zariadenie umiestnené na streche obytného domu Clementisova 665/8, sníma priestor areálu Materskej škôlky ul. Opatovská č. 39, hrádzu popri Nosickom kanály.
 • Kamera č. 152: otočná – snímacie zariadenie umiestnené na stĺpe verejného osvetlenia na ul. Kasárenská č. 5A, sníma priestor mestských nájomných bytov.
 • Kamery č. 153 až 157: otočná s prstencom – snímacie zariadenie umiestnené na stĺpe verejného osvetlenia v križovatke ulíc Palackého a Hviezdová, sníma ulice Palackého Hviezdová, kniežaťa Pribinu.
 • Kamera č. 158: statická – snímacie zariadenie umiestnené v budove Kultúrno informačného centra (KIC) na Mierovom námestí č. 9, sníma verejné priestory KIC.
 • Kamera č. 159: otočná – snímacie zariadenie umiestnené na stĺpe verejného osvetlenia v priestoroch detského ihriska na ul. Jána Halašu, sníma priestor detského ihriska.
 • Kamera č. 160: otočná – snímacie zariadenie umiestnené na stĺpe verejného osvetlenia na ul. Jána Halašu 9, sníma priestor detského ihriska vo vnútrobloku J. Halašu a L. Novomeského a časť ulice Jána Halašu.
 • Kamery č. 161 až 165: otočná s prstencom – snímacie zariadenie umiestnené na stĺpe verejného osvetlenia na ul. Jána Halašu 9, sníma priestor detského ihriska vo vnútrobloku J. Halašu a L. Novomeského.
 • Kamera č. 181: statická – snímacie zariadenie umiestnené stĺpe verejného osvetlenia Mierové nám. č. 5 pri kostole, sníma priestor Mierového námestia.
 • Kamera č. 182: statická – snímacie zariadenie umiestnené stĺpe verejného osvetlenia Mierové nám. č. 7, sníma priestor Mierového námestia.
 • Kamera č. 183: statická – snímacie zariadenie umiestnené stĺpe verejného osvetlenia Mierové nám. č. 11, sníma priestor Mierového námestia.
 • Kamera č. 184: statická – snímacie zariadenie umiestnené stĺpe verejného osvetlenia Mierové nám. č. 26, sníma priestor Mierového námestia.
 • Kamera č. 185: statická – snímacie zariadenie umiestnené stĺpe verejného osvetlenia Mierové nám. č. 17, sníma priestor Mierového námestia.
 • Kamera č. 186: statická – snímacie zariadenie umiestnené stĺpe verejného osvetlenia Mierové nám. č. 20, sníma priestor Mierového námestia.
 • Kamera č. 187: statická – snímacie zariadenie umiestnené stĺpe verejného osvetlenia Mierové nám. č. 27, sníma priestor Mierového námestia.
 • Kamera č. 188: statická – snímacie zariadenie umiestnené stĺpe verejného osvetlenia Mierové nám. č. 33, sníma priestor Mierového námestia.
 • Kamera č. 189: statická – snímacie zariadenie umiestnené stĺpe verejného osvetlenia Mierové nám. č. 6, sníma priestor Mierového námestia.
 • Kamera č. 190: statická – snímacie zariadenie umiestnené stĺpe verejného osvetlenia Mierové nám. č. 8, sníma priestor Mierového námestia.
 • Kamera č. 191: statická – snímacie zariadenie umiestnené stĺpe verejného osvetlenia Mierové nám. č. 21 pri budove Slovenskej pošty, sníma priestor Mierového námestia.
 • Kamera č. 192: statická – snímacie zariadenie umiestnené stĺpe verejného osvetlenia Mierové nám. č. 18, sníma priestor Mierového námestia.
 • Kamera č. 193: statická – snímacie zariadenie umiestnené stĺpe verejného osvetlenia Mierové nám. č. 32, sníma priestor Mierového námestia.
 • Kamera č. 194: statická – snímacie zariadenie umiestnené stĺpe verejného osvetlenia Mierové nám. č. 40, sníma priestor Mierového námestia.
 • Kamera č. 195: statická – snímacie zariadenie umiestnené stĺpe verejného osvetlenia Mierové nám. č. 44, sníma priestor Mierového námestia.
 • Kamera č. 196: statická – snímacie zariadenie umiestnené stĺpe verejného osvetlenia Mierové nám. pri hoteli Elizabeth, sníma priestor Mierového námestia.
 • Kamera č. 197: statická – snímacie zariadenie umiestnené stĺpe verejného osvetlenia ul. Farská 5, sníma priestor Farskej ulice.
 • Kamera č. 198: statická – snímacie zariadenie umiestnené stĺpe verejného osvetlenia Mierové nám č. 2, sníma priestor pod Mestskou vežou.
 • Kamera č. 199: statická – snímacie zariadenie umiestnené stĺpe verejného osvetlenia ul. Farská č. 4, sníma priestor Farskej ulice.
 • Kamera č. 200: statická – snímacie zariadenie umiestnené v podchode pod železničnú trať na Sihoti – smer BILLA, sníma priestor podchodu.
 • Kamera č. 201: statická – snímacie zariadenie umiestnené v podchode pod železničnú trať na Sihoti – smer BILLA, sníma priestor podchodu.
 • Kamera č. 202: statická – snímacie zariadenie umiestnené v podchode pod železničnú trať na Sihoti – smer BILLA, sníma priestor podchodu.
 • Kamera č. 203: statická – snímacie zariadenie umiestnené v podchode pod železničnú trať na Sihoti – smer BILLA, sníma priestor podchodu.
 • Kamera č. 204: statická – snímacie zariadenie umiestnené v podchode pod železničnú trať na ul. Bratislavská, Hlavná, sníma priestor podchodu.
 • Kamera č. 205: statická – snímacie zariadenie umiestnené v podchode pod železničnú trať na ul. Bratislavská, Hlavná, sníma priestor podchodu.
 • Kamera č. 206: statická – snímacie zariadenie umiestnené v podchode pod železničnú trať na ul. Bratislavská, Hlavná, sníma priestor podchodu.
 • Kamera č. 207: statická – snímacie zariadenie umiestnené v podchode pod železničnú trať na ul. Bratislavská, Hlavná, sníma priestor podchodu.
 • Kamera č. 208: otočná – snímacie zariadenie umiestnené na BOSKOP na ul. Hlavná 1, sníma priestor mesta Trenčín.
 • Kamera č. 209: otočná – snímacie zariadenie umiestnené na BOSKOP na ul. Hlavná 1, sníma priestor mesta Trenčín.
 • Kamera č. 211: statická – snímacie zariadenie umiestnené na vstupnej rampe parkovisko Rozmarínova, sníma vstup a výstup z parkoviska.
 • Kamery č. 212 až 216: otočná s prstencom – snímacie zariadenie umiestnené na budove na Štúrovom námestí č.12, sníma priestory Štúrovho námestia, ulica Hviezdová.
 • Kamera č. 217: statická – snímacie zariadenie umiestnené na stĺpe verejného osvetlenia v átriu, sníma priestor átria pri budove Mestského úradu.
 • Kamera č. 218: statická – snímacie zariadenie umiestnené na stĺpe verejného osvetlenia v átriu, sníma priestor átria pri budove Mestského úradu.
 • Kamera č. 219: statická – snímacie zariadenie umiestnené na stĺpe verejného osvetlenia v átriu, sníma priestor átria pri budove Mestského úradu.
 • Kamera č. 220: statická – snímacie zariadenie umiestnené na stĺpe verejného osvetlenia v átriu, sníma priestor átria pri budove Mestského úradu.
 • Kamera č. 221: statická – snímacie zariadenie umiestnené na stĺpe verejného osvetlenia v átriu, sníma priestor átria pri budove Mestského úradu.
 • Kamera č. 222: statická – snímacie zariadenie umiestnené na stĺpe verejného osvetlenia v átriu, sníma priestor átria pri budove Mestského úradu.
 • Kamera č. 223: statická – snímacie zariadenie umiestnené na v priestoroch verejných toaliet na Štúrovom námestí, sníma vstupný priestor toaliet.
 • Kamera č. 224: statická – snímacie zariadenie umiestnené na v priestoroch verejných toaliet na Štúrovom námestí, sníma vstupný priestor toaliet.
 • Kamera č. 225: statická – snímacie zariadenie umiestnené na v priestoroch verejných toaliet na Štúrovom námestí, sníma vstupný priestor toaliet.
 • Kamera č. J101: statická – snímacie zariadenie umiestnené na streche obytného domu na ulici Kyjevskej č. 2, sníma priestory ulice Generála Svobodu, priestor pred Slovenskou sporiteľňou.
 • Kamera č. J102: statická – snímacie zariadenie umiestnené na streche obytného domu na ulici Kyjevskej č. 2, sníma priestory ul. gen. Svobodu pod obchodným strediskom Južanka.
 • Kamera č. J104: otočná – snímacie zariadenie umiestnené v športovom areáli základnej školy na ulici Novomestského (budova telocvične – ľavý roh), sníma priestory športového areálu.
 • Kamera č. J105: otočná – snímacie zariadenie umiestnené v športovom areáli základnej školy na ulici Novomestského (budova telocvične – pravý roh), sníma priestory športového areálu, zadný vchod do budovy školy z areálu.
 • Kamera č. J106: otočná – snímacie zariadenie umiestnené v športovom areáli základnej školy na ulici Novomestského (stĺp verejného osvetlenia pri v vstupe do areálu z ulice Šafárikova), sníma priestory športového areálu.
 • Kamera č. J107: otočná – snímacie zariadenie umiestnené na budove MHSL m.r.o na ulici Soblahovská č. 65, sníma parkovisko MHSL, priestory medzi ulicami Soblahovská a Na Zongorke ( Villa park), park pri MHSL.
 • Kamera č. J108: statická – snímacie zariadenie umiestnené na hlavnej budove MHSL m.r.o na ulici Soblahovská č. 65, sníma vstup do areálu MHSL.

 

Oznámenie k ochrane osobných údajov

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!