TRENČÍN si TY

Mesto Trenčín v roku 2011 spustilo proces participatívneho plánovania s názvom TRENČÍN si TY. Cieľom procesu bolo vytvorenie zadania pre urbanistickú súťaž centrálnej mestskej zóny. Medzinárodná ideová urbanistická súťaž prebehla v roku 2014, zúčastnilo sa jej 59 tímov z viac ako 20 krajín z celého sveta. Na základe výsledkov tejto súťaže mesto pripravilo urbanistickú štúdiu, ktorá tvorí podklad pre zmeny územného plánu.

Webstránka venovaná projektu TRENČÍN si TY

www.trencinsity.sk

 

Návrhy dopravných riešení v Trenčíne, jún 2020

Pozrite si prezentáciu navrhnutých dopravných riešení v našom meste na základe odborných posúdení, meraní a údajov. Podkladom sú aj výsledky analytickej časti pripravovaného Plánu udržateľnej mestskej mobility. Ten pre Trenčín vypracováva Centrum dopravného výskumu z Brna. Do procesu sa aktívne zapojila i verejnosť. Dopravný model počíta so štyrmi riešeniami, ktoré sú usporiadané podľa vypočítaného dopravného prínosu.

  1. Preložka cesty I/61 k železnici
  2. Most do Orechového, čím by vznikol vnútorný mestský okruh
  3. Diaľničný privádzač za Opatovou
  4. Juhovýchodný obchvat

Dopravné riešenia prezentoval i pred poslancami Mestského zastupiteľstva hlavných architekt mesta Trenčín Martin Beďatš. Video má 57 minút, pre získanie všetkých informácií je preto najlepšie si nájsť čas a pozrieť si ho celé.

 

Záznam z verejnej prezentácie, marec 2017

Verejná prezentácia štúdie nového urbanistického riešenia centrálnej mestskej zóny spojená s diskusiou sa konala v stredu 8. marca 2017 v kine Hviezda.

Viedol ju hlavný architekt mesta Trenčín Martin Beďatš a tím odborníkov – urbanistov a dopravných inžinierov. Prezentované boli: štúdia limitov zastavateľnosti centrálnej mestskej zóny, štúdia nového dopravného riešenia a dopravný model mesta.

  1. Úvod
  2. 00:07:22 Štúdia limitov zastavateľnosti
  3. 01:05:55 Štúdia nového dopravného riešenia
  4. 01:56:50 Dopravný model mesta
  5. 02:05:15 Diskusia

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!