TRENČÍN si TY

Mesto Trenčín v roku 2011 spustilo proces participatívneho plánovania s názvom TRENČÍN si TY. Cieľom procesu bolo vytvorenie zadania pre urbanistickú súťaž centrálnej mestskej zóny. Medzinárodná ideová urbanistická súťaž prebehla v roku 2014, zúčastnilo sa jej 59 tímov z viac ako 20 krajín z celého sveta. Na základe výsledkov tejto súťaže mesto pripravilo urbanistickú štúdiu, ktorá tvorí podklad pre zmeny územného plánu.

Webstránka venovaná projektu TRENČÍN si TY

www.trencinsity.sk

Zmena Územného plánu mesta Trenčín číslo 4, apríl 2021

Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva 7. apríla 2021 boli schválené zmeny a doplnky Územného plánu mesta Trenčín. Prezentáciu hlavného architekta Ing. arch. Martin Beďatša si môžete pozrieť vo videu nižšie.

 

Virtuálna prehliadka k Zmene Územného plánu mesta Trenčín číslo 4, apríl 2021

Kliknutím na okno sa aktivuje virtuálna prehliadka návrhu zástavby. Kliknutím na pravú ikonu v dolnej časti sa aktivuje zobrazenie na celej obrazovke. Kliknutím na červenú kvapku v mapke v pravom hornom rohu sa zobrazí virtuálna prehliadka predmetnej lokality. Pomocou myši je možné virtuálnu prehliadku otáčať, priblížiť alebo vzdialiť.

 

Návrhy dopravných riešení v Trenčíne, jún 2020

Pozrite si prezentáciu navrhnutých dopravných riešení v našom meste na základe odborných posúdení, meraní a údajov. Podkladom sú aj výsledky analytickej časti pripravovaného Plánu udržateľnej mestskej mobility. Ten pre Trenčín vypracováva Centrum dopravného výskumu z Brna. Do procesu sa aktívne zapojila i verejnosť. Dopravný model počíta so štyrmi riešeniami, ktoré sú usporiadané podľa vypočítaného dopravného prínosu.

  1. Preložka cesty I/61 k železnici
  2. Most do Orechového, čím by vznikol vnútorný mestský okruh
  3. Diaľničný privádzač za Opatovou
  4. Juhovýchodný obchvat

Dopravné riešenia prezentoval i pred poslancami Mestského zastupiteľstva hlavných architekt mesta Trenčín Martin Beďatš. Video má 57 minút, pre získanie všetkých informácií je preto najlepšie si nájsť čas a pozrieť si ho celé.

 

Záznam z verejnej prezentácie, marec 2017

Verejná prezentácia štúdie nového urbanistického riešenia centrálnej mestskej zóny spojená s diskusiou sa konala v stredu 8. marca 2017 v kine Hviezda.

Viedol ju hlavný architekt mesta Trenčín Martin Beďatš a tím odborníkov – urbanistov a dopravných inžinierov. Prezentované boli: štúdia limitov zastavateľnosti centrálnej mestskej zóny, štúdia nového dopravného riešenia a dopravný model mesta.

  1. Úvod
  2. 00:07:22 Štúdia limitov zastavateľnosti
  3. 01:05:55 Štúdia nového dopravného riešenia
  4. 01:56:50 Dopravný model mesta
  5. 02:05:15 Diskusia

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!