TRENČÍN si TY

Mesto Trenčín v roku 2011 spustilo proces participatívneho plánovania s názvom TRENČÍN si TY. Cieľom procesu bolo vytvorenie zadania pre urbanistickú súťaž centrálnej mestskej zóny. Medzinárodná ideová urbanistická súťaž prebehla v roku 2014, zúčastnilo sa jej 59 tímov z viac ako 20 krajín z celého sveta. Na základe výsledkov tejto súťaže mesto pripravilo urbanistickú štúdiu, ktorá tvorí podklad pre zmeny územného plánu.

Webstránka venovaná projektu TRENČÍN si TY

www.trencinsity.sk

Záznam z verejnej prezentácie

Verejná prezentácia štúdie nového urbanistického riešenia centrálnej mestskej zóny spojená s diskusiou sa konala v stredu 8. marca 2017 v kine Hviezda.

Viedol ju hlavný architekt mesta Trenčín Martin Beďatš a tím odborníkov – urbanistov a dopravných inžinierov. Prezentované boli: štúdia limitov zastavateľnosti centrálnej mestskej zóny, štúdia nového dopravného riešenia a dopravný model mesta.

  1. Úvod
  2. 00:07:22 Štúdia limitov zastavateľnosti
  3. 01:05:55 Štúdia nového dopravného riešenia
  4. 01:56:50 Dopravný model mesta
  5. 02:05:15 Diskusia

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!