Oznamovanie podvodov – SO pre IROP

Podozrenia na podvodné, korupčné či iné protizákonné správanie v súvislosti s využívaním prostriedkov Európskej únie v rámci projektov Integrovaného regionálneho operačného programu je možné nahlásiť priamym zaslaním na emailovú adresu: soirop@trencin.sk, alebo prostredníctvom anonymného formulára na tejto stránke.

Základné informácie k podozreniam z protispoločenskej činnosti nájdete na:

www.bojprotikorupcii.vlada.gov.sk
www.olaf.vlada.gov.sk


Anonymný ohlasovací formulár

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!