Rozpočet mesta – rok 2020

Rozpočtový harmonogram pre rok 2020
Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2020 – 2022

Schválený uznesením č. 384 Mestské zastupiteľstva v Trenčíne dňa 11.12.2019

Schválená zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2020

schválená uznesením č.418 na MsZ dňa 5.2.2020

Schválená zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2020

schválená uznesením č. 451 MsZ dňa 11.3.2020

Schválená zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2020

schválená uznesením č. 516 MsZ dňa 29.4.2020

Schválená zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2020

schválená uznesením č. 541 MsZ dňa 27.5.2020

Schválená zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2020

schválená uznesením č. 579 MsZ dňa 1.7.2020

Schválená zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2020

schválená uznesením č. 629 MsZ dňa 13.8.2020

Schválená zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2020

schválená uznesením č. 643 MsZ dňa 23.9.2020

Schválená zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2020

schválená uznesením č. 695 MsZ dňa 18.11.2020

Schválená zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2020

schválená uznesením č. 743 MsZ dňa 16.12.2020

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2020

prerokovaná uznesením č. 644 MsZ dňa 23.9.2020

Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2020 vrátanie Hodnotiacej správy k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2020

schválený uznesením č. 853 na MsZ dňa 19.5.2021

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!