Rozpočet mesta – rok 2019

Rozpočtový harmonogram na rok 2019
 
Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2019 – 2021

Schválený uznesením č. 16 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 13.2.2019

 
Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019

Schválená uznesením č. 79 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 13.3.2019

 
Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019

Schválená uznesením č. 102 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 24.4.2019

 
Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019

Schválená uznesením č. 170 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 29.5.2019

 
Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019

Schválená uznesením č. 215 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 3.7.2019

 
Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019

Schválená uznesením č. 277 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 25.9.2019

 
Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019

Schválená uznesením č. 342 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 20.11.2019

 
Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019

Schválená uznesením č. 382 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 11.12.2019

 
Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2019

Prerokovaná uznesením č. 278 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 25.9.2019

 
Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2019 vrátané Hodnotiacej správy k Plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2019

Schválený uznesením č. 570 Mestského  zastupiteľstva v Trenčíne dňa 27.5.2020

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!