Rozpočet mesta – rok 2019

Rozpočtový harmonogram na rok 2019
 
Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2019 – 2021

Schválený uznesením č. 16 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 13.2.2019

 
Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019

Schválená uznesením č. 79 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 13.3.2019

Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019

Predložený na MsZ dňa 24.4.2019

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!