Rozpočet mesta – rok 2019

Rozpočtový harmonogram na rok 2019
 
Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2019 – 2021

Schválený uznesením č. 16 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 13.2.2019

 
Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019

Schválená uznesením č. 79 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 13.3.2019

 
Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019

Schválená uznesením č. 102 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 24.4.2019

 
Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019

Schválená uznesením č. 170 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 29.5.2019

 
Zmena Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019

Schválená na Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne dňa 3.7.2019

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!