Rozpočet mesta – rok 2013

Rozpočtový harmonogram pre rok 2013
Schválený Programový rozpočet na roky 2013 – 2015

Uznesením č.682 MsZ zo dňa 12.12.2012

Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2013

Schválená uznesením č. 764 MsZ dňa 18.4.2013, ktorého výkon bol pozastavený primátorom mesta a potvrdená uznesením č. 831 MsZ dňa 10.5.2013

Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2013

Schválená uznesením č. 833 MsZ dňa 10.5.2013

Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2013

Schválená uznesením č. 890 MsZ dňa 13.6.2013

Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2013

Schválená uznesením č. 914 MsZ dňa 22.7.2013

Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2013

Schválená uznesením č. 963 MsZ dna 19.9.2013

Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2013

Schválená uznesením č. 977 MsZ dňa 14.11.2013

Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2013

Schválená uznesením č. 1016 MsZ dňa 12.12.2013

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2013

Prerokovaná na MsZ dna 19.9.2013, uznesenie MsZ č. 960

Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2013, vrátane Hodnotiacej správy Mesta Trenčín k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2013

Schválený uznesením č. 1155 MsZ dňa 20.5.2014

(PDF, 244 KB)
(PDF, 250 KB)
(PDF, 254 KB)
(PDF, 270 KB)
(PDF, 267 KB)
(PDF, 176 KB)
(PDF, 145 KB)
(PDF, 167 KB)
(PDF, 218 KB)
(PDF, 204 KB)
(PDF, 134 KB)
(PDF, 175 KB)
(PDF, 224 KB)
(PDF, 213 KB)
(PDF, 366 KB)
(PDF, 264 KB)
(PDF, 284 KB)
(PDF, 282 KB)
(PDF, 306 KB)
(PDF, 474 KB)

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!