Rozpočet mesta – rok 2012

Rozpočtový harmonogram na rok 2012
Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2012 – 2014

Schválený uznesením č. 338 MsZ dňa 15.12.2011

Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2012

Schválená uznesením č. 359 MsZ dňa 16.2.2012

Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2012

Schválená uznesením č. 137 MsZ dňa 19.4.2012

Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2012

Schválená uznesením č. 463 MsZ dňa 22.6.2012

Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2012

Schválená uznesením č. 537 MsZ dňa 30.7.2012

Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2012

Schválená uznesením č. 609 MsZ dňa 21.9.2012

Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2012

Schválená uznesením č. 619 MsZ 29.11.2012

Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2012

Schválená uznesením č. 677 MsZ 12.12.2012

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2012

Schválená na MsZ dňa 21.9.2012

Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2012

Schválený uznesením č. 888 na MsZ dňa 13.6.2013

(PDF, 385 KB)
(PDF, 1 MB)
(PDF, 232 KB)
(PDF, 476 KB)
(PDF, 1 MB)
(PDF, 292 KB)
(PDF, 281 KB)
(PDF, 282 KB)
(PDF, 121 KB)
(PDF, 380 KB)
(PDF, 148 KB)
(PDF, 228 KB)
(PDF, 271 KB)
(PDF, 304 KB)
(PDF, 235 KB)
(PDF, 232 KB)
(PDF, 182 KB)
(PDF, 267 KB)
(PDF, 270 KB)
(PDF, 251 KB)
(PDF, 248 KB)
(PDF, 244 KB)

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!