Rozpočet mesta – rok 2011

Rozpočtový harmonogram na rok 2011
Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2011 – 2013

Schválený uznesením č.46 MsZ v Trenčíne dňa 19.5.2011

(PDF, 239 KB)
(PDF, 164 KB)
(PDF, 198 KB)
(PDF, 182 KB)
(PDF, 238 KB)
(PDF, 221 KB)
(PDF, 210 KB)
(PDF, 205 KB)
(PDF, 271 KB)
(PDF, 243 KB)
(PDF, 239 KB)
(PDF, 239 KB)
(PDF, 228 KB)
(PDF, 215 KB)
(PDF, 210 KB)
(PDF, 188 KB)
(PDF, 174 KB)
(PDF, 190 KB)
(PDF, 178 KB)
(PDF, 173 KB)
(PDF, 169 KB)
(PDF, 171 KB)
(PDF, 171 KB)
(PDF, 171 KB)
(PDF, 175 KB)
(PDF, 185 KB)
(PDF, 177 KB)
Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2011

Schválená uznesením č.215 MsZ v Trenčíne dňa 31.8.2011

Monitorovacia správa k plnenie Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2011

Schválená uznesením č.232 MsZ v Trenčíne dňa 29.9.2011

Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2011

Schválená na MsZ 15.12.2011

Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2011
(PDF, 291 KB)
(PDF, 171 KB)
(PDF, 213 KB)
(PDF, 194 KB)
(PDF, 260 KB)
(PDF, 237 KB)
(PDF, 227 KB)
(PDF, 218 KB)
(PDF, 299 KB)
(PDF, 272 KB)
(PDF, 258 KB)
(PDF, 250 KB)
(PDF, 246 KB)
(PDF, 226 KB)
(PDF, 226 KB)
(PDF, 476 KB)
(PDF, 267 KB)
(PDF, 306 KB)
(PDF, 280 KB)
(PDF, 282 KB)
(PDF, 262 KB)
(PDF, 379 KB)
(PDF, 273 KB)
(PDF, 223 KB)
(PDF, 253 KB)
(PDF, 263 KB)
(PDF, 223 KB)
(PDF, 240 KB)
(PDF, 271 KB)
(PDF, 272 KB)
(PDF, 256 KB)
(PDF, 249 KB)
(PDF, 245 KB)
(PDF, 633 KB)
Výročná správa Mesta Trenčín za rok 2011
Výkazy k Výročnej správe Mesta Trenčín za rok 2011
(PDF, 2 MB)
(PDF, 633 KB)
(PDF, 451 KB)
(PDF, 762 KB)
(PDF, 240 KB)
(PDF, 133 KB)
(PDF, 119 KB)
(PDF, 296 KB)
(PDF, 266 KB)

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!