Rozpočet mesta – rok 2010

Rozpočtový harmonogram pre rozpočtový rok 2010
Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2010-2012
Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2010
Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2010, vr.Hodnotiacej správy Mesta Trenčín

Schválený uznesením č. 137 MsZ dňa 16.6.2011

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!