Rozpočet mesta – rok 2009

Rozpočtový harmonogram pre rozpočtový rok 2009
Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2009 – 2011

Schválený uznesením č. 386 MsZ dňa 16.12.2008

Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2009 – 2011

Schválená uzn.č.446 MsZ dňa 29.4.2009

Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2009

Schválená uzn. č.516 MsZ dňa 29.10.2009

Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2009

Schválená uznesením č. 545 MsZ dňa 17.12.2009

Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2009, vr.Hodnotiacej správy

Schválený uznesením č.605 MsZ dňa 29.4.2010

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!