Rozpočet mesta – rok 2008

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2008-2010

Schválený uznesením č. 189 MsZ dňa 17.12.2007

(PDF, 3 MB)
(PDF, 241 KB)
(PDF, 251 KB)
(PDF, 243 KB)
(PDF, 151 KB)
Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2008

Schválená uznesením č. 199 MsZ dňa 28.2.2008

Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2008

Schválená uznesením č. 322 MsZ dňa 28.8.2008

Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2008

Schválená MsZ dňa 23.10.2008

Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2008

Schválený uznesením č.445 MsZ dňa 29.4.2009

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!