Rozpočet mesta – rok 2007

Rozpočtový harmonogram pre rok 2007
Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2007-2009

Schválený uznesením č. 867 MsZ v Trenčíne dňa 10.11.2006

(PDF, 3 MB)
(PDF, 254 KB)
(PDF, 177 KB)
(PDF, 246 KB)
(PDF, 253 KB)
(PDF, 246 KB)
Zmena rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2007

Schválená uznesením č. 73 MsZ v Trenčíne dňa 28.6.2007

Zmena rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2007

Schválená uznesením č.108 MsZ v Trenčíne dňa 23.8.2007

(PDF, 258 KB)
(PDF, 183 KB)
(PDF, 275 KB)
(PDF, 204 KB)
(PDF, 312 KB)
(PDF, 266 KB)
(PDF, 226 KB)
(PDF, 223 KB)
(PDF, 173 KB)
(PDF, 240 KB)
(PDF, 453 KB)
(PDF, 243 KB)
(PDF, 250 KB)
(PDF, 268 KB)
(PDF, 224 KB)
(PDF, 289 KB)
(PDF, 198 KB)
(PDF, 219 KB)
(PDF, 260 KB)
Zmena rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2007

Schválená uznesením č. 188 MsZ v Trenčíne dňa 17.12.2007

(PDF, 274 KB)
(PDF, 199 KB)
(PDF, 276 KB)
(PDF, 202 KB)
(PDF, 307 KB)
(PDF, 262 KB)
(PDF, 225 KB)
(PDF, 223 KB)
(PDF, 173 KB)
(PDF, 237 KB)
(PDF, 446 KB)
(PDF, 239 KB)
(PDF, 248 KB)
(PDF, 269 KB)
(PDF, 221 KB)
(PDF, 289 KB)
(PDF, 196 KB)
(PDF, 217 KB)
(PDF, 256 KB)
Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2007

Schválený uznesením MsZ č. 287 v Trenčíne dňa 26.6.2008

(PDF, 278 KB)
(PDF, 181 KB)
(PDF, 269 KB)
(PDF, 200 KB)
(PDF, 302 KB)
(PDF, 258 KB)
(PDF, 224 KB)
(PDF, 221 KB)
(PDF, 170 KB)
(PDF, 237 KB)
(PDF, 445 KB)
(PDF, 240 KB)
(PDF, 244 KB)
(PDF, 266 KB)
(PDF, 217 KB)
(PDF, 285 KB)
(PDF, 195 KB)
(PDF, 216 KB)
(PDF, 257 KB)
(PDF, 178 KB)

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!