Rozpočet mesta – rok 2006

Rozpočet Mesta Trenčín na rok 2006
(PDF, 774 KB)
(PDF, 222 KB)
(PDF, 173 KB)
(PDF, 337 KB)
(PDF, 255 KB)
(PDF, 188 KB)
(PDF, 211 KB)
(PDF, 301 KB)
(PDF, 249 KB)
Zmena Rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2006

Schválená uznesením č.775 MsZ v Trenčíne dňa 29.6.2006

(PDF, 241 KB)
(PDF, 182 KB)
(PDF, 384 KB)
(PDF, 304 KB)
(PDF, 203 KB)
Zmena Rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2006

Schválená uznesením č. 846 MsZ v Trenčíne dňa 26.10.2006

(PDF, 240 KB)
(PDF, 178 KB)
(PDF, 387 KB)
(PDF, 342 KB)
(PDF, 202 KB)
Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2006

Schválený uznesením č. 66 MsZ v Trenčíne dňa 19.6.2007

(PDF, 1 MB)
(PDF, 90 KB)
(PDF, 112 KB)
(PDF, 267 KB)
(PDF, 504 KB)
(PDF, 106 KB)
(PDF, 220 KB)

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!