Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o. – SSMT

Kontakt

Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.
Piaristická 42, 911 01 Trenčín

Web: www.ssmtn.sk
Telefón: 032/6402463
Fax: 032/6402464
Email: ssmtn@ssmtn.sk

IČO: 36124702
DIČ: 2021611878

Zriaďovateľ

Mesto Trenčín, Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín, IČO: 00 312 037, DIČ: 2021079995

Organizačná štruktúra

Meno zamestnanca

Telefón, email

Ing. Edita Prekopová

riaditeľka

mobil: 0902 911 080
email: edita.prekopova@ssmtn.sk

Etický kódex zamestnanca

Povinné zverejňovanie

Zmluvy Dodávateľské faktúry Odberateľské faktúry Objednávky

Verejné obstarávanie

Elektronické aukcie

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!