Sčítanie domov a bytov 2020-2021

Doba sčítania domov a bytov trvá  od 1. júna 2020 do 12. februára 2021. Rozhodujúcim okamihom sčítania, na ktorý sa vzťahujú údaje zisťované počas doby sčítania, je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

 

Základné informácie

 

Právna úprava

 

Osoby vykonávajúce správu bytového domu

 

Formuláre na vyplňovanie údajov o domoch a bytoch pre osoby vykonávajúce správu bytového domu

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!