Útvar územného plánovania

Meno zamestnanca: Telefón, e-mail:
Ing. arch. Adriana Mlynčeková, PhD.

vedúca útvaru

tel.: 032/6504 434
mobil: 0902 911 156
e-mail: adriana.mlyncekova@trencin.sk
Ing. arch. Peter Kohout

špecialista pre architektúru a územné plánovanie

mobil: 0902 206 907
e-mail:
peter.kohout@trencin.sk
Ing. arch. Dušan Šimun

špecialista pre architektúru

tel.: 032/6504 465
mobil: 0902 911 171
e-mail: dusan.simun@trencin.sk
Ing. arch. Pavol Guga

referent pre územné plánovanie

tel.: 032/6504 435
mobil: 0902 911 157
e-mail: pavol.guga@trencin.sk
Ing. Ingrid Kuľhová

referent pre krajinnú tvorbu a architektúru

tel.: 032/6504 436
mobil: 0902 911 223
e-mail: ingrid.kulhova@trencin.sk
Ing. Peter Ondruš

správca GIS

tel.: 032/6504 436
mobil: 0910 320 840
e-mail: peter.ondrus@trencin.sk
Ing. Andrea Ondrušová

referent pre správu GIS, DTMM

tel.: 032/6504 436
mobil: 0902 911 481
e-mail: andrea.ondrusova@trencin.sk

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!