Útvar sociálnych vecí

Meno zamestnanca: Telefón, e-mail:
PhDr. Patrik Čech

vedúci útvaru

tel: 032/6504 204

mobil: 0902 900 145
email:
patrik.cech@trencin.sk

Mgr. Barbara Činčárová

referent pre sociálne veci

tel: 032/6504 225
mobil: 0911 041 822
email: barbara.cincarova@trencin.sk

Mgr. Zuzana Marcinátová

referent pre sociálne veci

tel: 032/6504 241
mobil: 0911 041 819
email: zuzana.marcinatova@trencin.sk  

Mgr. Viera Králiková

referent pre sociálne veci

tel: 032/6504 221
mobil: 0911 046 631
email: viera.kralikova@trencin.sk 

Ing. Zdenka Buxarová 

referent Denného centra Sihoť

mobil: 0911 041 820
mobil:
0901 714 266
email:
dcsihot@trencin.sk
email: zdenka.buxarova@trencin.sk

Bc. Andrea Plšeková

referent pre sociálne veci

tel: 032/6504 226
mobil: 0911 041 805
email: andrea.plsekova@trencin.sk

Janka Salvianyová

asistent Denného centra Sihoť

mobil: 0902 911 745
email: dcsihot@trencin.sk
email: janka.salvianyova@trencin.sk

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!