Útvar sociálnych vecí

Meno zamestnanca: Telefón, e-mail:
Mgr. Patrik Čech

poverený vedením útvaru

mobil: 0902 900 145
email:
patrik.cech@trencin.sk

Mgr. Barbara Činčárová

referent pre sociálne veci

tel: 032/6504 204
mobil: 0911 041 822
email: barbara.cincarova@trencin.sk

Mgr. Zuzana Marcinátová

referent pre sociálne veci

tel: 032/6504 225
mobil: 0911 041 819
email: zuzana.marcinatova@trencin.sk  

Mgr. Vladimíra Halienková

referent pre sociálne veci

tel: 032/6504 226
mobil: 0902 911 745
email: vladimira.halienkova@trencin.sk

Bc. Anna Macháčková

referent pre sociálne veci

tel: 032/6504 241
mobil: 0911 041 809
email: anna.machackova@trencin.sk

Mgr. Viera Králiková

referent pre sociálne veci

tel: 032/6504 221
mobil: 0911 046 631
email: viera.kralikova@trencin.sk 

Ing. Zdenka Buxarová 

referent pre sociálne veci

Denné centrum Sihoť

mobil: 0911 041 820

mobil: 0901 714 266
email: dcsihot@trencin.sk

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!