Útvar školstva

Meno zamestnanca:

Telefón, e-mail:

Ing. Ľubica Horňáčková

poverená vedením útvaru

mobil: 0910 462 110
email: lubica.hornackova@trencin.sk

Mgr. Darina Drusová

špecialista pre metodiku a riadenie ZŠ

mobil: 0902 911 217
email: darina.drusova@trencin.sk

Mgr. Ivana Sulíková

referent pre metodiku riadenia škôl a školských zariadení

mobil: 0902 911 083
email: ivana.sulikova@trencin.sk

Bc. Katarína Kubíková

referent pre správu škôl a školských zariadení

mobil: 0902 924 975
email: katarina.kubikova@trencin.sk

Ing. Jana Barnová

referent útvaru školstva

mobil: 0911 041 821
email: jana.barnova@trencin.sk  

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!