Útvar školstva

Meno zamestnanca:

Telefón, e-mail:

Ing. Ľubica Horňáčková

vedúca útvaru

mobil: 0910 462 110
email: lubica.hornackova@trencin.sk

PaedDr. Martina Blažejová

špecialista pre metodiku a riadenie škôl a školských zariadení

mobil: 0902 911 217
email: martina.blazejova@trencin.sk

Ing. Jaroslava Pavlisová

referent pre metodiku a riadenie škôl a školských zariadení

mobil: 0902 911 083
email:
jaroslava.pavlisova@trencin.sk

Bc. Katarína Kubíková

referent útvaru školstva

mobil: 0902 924 975
email: katarina.kubikova@trencin.sk

Ing. Jana Barnová

referent útvaru školstva

mobil: 0911 041 821
email: jana.barnova@trencin.sk  

Jakub Halgoš

referent pre šport

mobil: 0902 911 026
email:
jakub.halgos@trencin.sk

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!