Útvar školstva

Meno zamestnanca telefón, e-mail:
Ing. Ľubica Horňáčková
vedúca útvaru
mobil: 0910 462 110
e-mail: lubica.hornackova@trencin.sk
Mgr. Helena Janasová
špecialista pre metodiku a riadenie ZŠ
mobil: 0902 911 217
e-mail: helena.janasova@trencin.sk
Ing. Jaroslava Kubernátová
referent pre metodiku a riadenie škôl a školských zariadení
mobil: 0902 911 083
e-mail: jaroslava.kubernatova@trencin.sk
Bc. Katarína Kubíková
referent útvaru školstva
mobil: 0902 924 975
e-mail: katarina.kubikova@trencin.sk
Ing. Jana Barnová
referent útvaru školstva
mobil: 0911 041 821
e-mail: jana.barnova@trencin.sk
Jakub Halgoš
referent pre šport
mobil: 0902 911 026
e-mail: jakub.halgos@trencin.sk

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!