Útvar právny

Meno zamestnanca:

 Telefón, e-mail:

JUDr. Katarína Mrázová

vedúca útvaru

tel: 032/6504 253
mobil: 0902 911 163
email: katarina.mrazova@trencin.sk

Mgr. Iveta Plešová

špecialista pre legislatívu

tel: 032/6504 244
mobil: 0902 911 151
email: legnormy@trencin.sk
email: iveta.plesova@trencin.sk

Mgr. Zuzana Betáková

referent pre legislatívu

tel: 032/6504 267
mobil: 0902 911 141
email: zuzana.betakova@trencin.sk

Mgr. Daniela Krčová –

špecialista pre verejné obstarávanie

tel: 032/6504 222
mobil: 0911 041 826
email: daniela.krcova@trencin.sk

Bc. Adriana Benková

referent pre verejné obstarávanie

tel: 032/6504 277
mobil: 0911 041 835
email: adriana.benkova@trencin.sk

Bc. Dominika Strápková

referent pre verejné obstarávanie

tel: 032/6504 277
mobil:
0911 041 806
email:
dominika.strapkova@trencin.sk

Lucia Kebísková

referent pre verejné obstarávanie

mobil: 0902 925 005
email:
lucia.kebiskova@trencin.sk

Mgr. Gabriela Peťovská

špecialista právnik   

tel: 032/6504 244
mobil: 0902 911 213
email: gabriela.petovska@trencin.sk

JUDr. Zuzana Vavreková

špecialista právnik

tel: 032/6504 238
mobil: 0903 482 949
email: zuzana.vavrekova@trencin.sk

JUDr. Ľubica Fodorová

špecialista právnik

tel: 032/6504 265
mobil:
0911 041 827
email:
lubica.fodorova@trencin.sk

JUDr. Mária Michalíková

právnik/referent

tel: 032/6504 261
mobil: 0903 490 550
email: maria.michalikova@trencin.sk  

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!