Útvar právny

Meno zamestnanca:

 Telefón, e-mail:

JUDr. Katarína Mrázová

vedúca útvaru

tel: 032/6504 253
mobil: 0902 911 163
email: katarina.mrazova@trencin.sk

Mgr. Iveta Plešová

špecialista pre legislatívu

tel: 032/6504 244
mobil: 0902 911 151
email: legnormy@trencin.sk
email: iveta.plesova@trencin.sk

Mgr. Zuzana Betáková

referent pre legislatívu

tel: 032/6504 267
mobil: 0902 911 141
email: zuzana.betakova@trencin.sk

Andrea Kužilková

referent pre legislatívu

mobil: 0904 126 519
email:
andrea.kuzilkova@trencin.sk

Mgr. Lucia Zaťková

špecialista právnik

mobil: 0911 398 357
email:
lucia.zatkova@trencin.sk

Eva Ďorďaiová

špecialista pre verejné obstarávanie

tel: 032/6504 222
mobil: 0911 041 826
email: eva.dordaiova@trencin.sk

Mgr. Jessica Júlia Adašková

špecialista právnik

tel: 032/6504 265
mobil: 0902 911 221
email: jessica.adaskova@trencin.sk

Bc. Adriana Benková

referent pre verejné obstarávanie

tel: 032/6504 277
mobil: 0911 041 835
email: adriana.benkova@trencin.sk

Lucia Kebísková

referent pre verejné obstarávanie

tel: 032/6504 277
mobil:
0902 925 005
email:
lucia.kebiskova@trencin.sk

Mgr. Gabriela Peťovská

špecialista právnik   

tel: 032/6504 244
mobil: 0902 911 213
email: gabriela.petovska@trencin.sk

JUDr. Zuzana Vavreková

špecialista právnik

tel: 032/6504 238
mobil: 0903 482 949
email: zuzana.vavrekova@trencin.sk

JUDr. Eva Kováčiková

špecialista právnik

tel: 032/6504 238
mobil:
0903 482 949
email:
eva.kovacikova@trencin.sk

Mgr. Jana Balajová

právnik

tel: 032/6504 238
mobil: 
0903 490 550
email:
jana.balajova@trencin.sk

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!