Útvar právny

Meno zamestnanca:

 Telefón, e-mail:

JUDr. Katarína Mrázová

vedúca útvaru

tel: 032/6504 253
mobil: 0902 911 163
email: katarina.mrazova@trencin.sk

Mgr. Iveta Plešová

špecialista pre legislatívu

tel: 032/6504 244
mobil: 0902 911 151
email: legnormy@trencin.sk
email: iveta.plesova@trencin.sk

Mgr. Zuzana Betáková

referent pre legislatívu

tel: 032/6504 267
mobil: 0902 911 141
email: zuzana.betakova@trencin.sk

Mgr. Henrieta Kozáček Miloňová

špecialista právnik

tel: 032/6504 238
mobil: 0911 041 827
email: henrieta.kozacek@trencin.sk

Ing. Ľubica Golejová

špecialista pre verejné obstarávanie

tel: 032/6504 265
mobil: 0911 179 608
email: lubica.golejova@trencin.sk

JUDr. Marta Sokolíková

špecialista právnik

tel: 032/6504 265
mobil: 0911 041 826
email: marta.sokolikova@trencin.sk

Janka Sólyomová

referent pre verejné obstarávanie

tel: 032/6504 277
mobil: 0901 714 336
email: janka.solyomova@trencin.sk

Radoslava Hašková

referent pre verejné obstarávanie

tel: 032/6504 277
mobil: 0911 041 806
email: radoslava.haskova@trencin.sk

Mgr. Gabriela Peťovská

špecialista právnik   

tel: 032/6504 244
mobil: 0902 911 213
email: gabriela.petovska@trencin.sk

Mgr. Jana Smrečanská

referent – zapisovateľ

tel: 032/6504 222
mobil: 0911 041 832
email: jana.smrecanska@trencin.sk

JUDr. Barbora Cibulková

referent pre legislatívu

tel: 032/6504 238
mobil: 0901 714 337
email: barbora.cibulkova@trencin.sk

JUDr. Mária Michalíková

právnik/referent

tel: 032/6504 261
mobil: 0903 490 550
email: maria.michalikova@trencin.sk  

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!