Útvar mobility

Meno zamestnanca:

Telefón, e-mail:

Ing. Róbert Hartmann

vedúci útvaru

mobil: 0902 911 027
e-mail: robert.hartmann@trencin.sk

Ing. Katarína Sládková

referent pre dopravu

tel.: 032/6504 421
mobil: 0902 911 754
e-mail: katarina.sladkova@trencin.sk

Ing. Miloš Minarech

referent pre dopravu

tel.: 032/6504 421
mobil: 0911 041 811
e-mail: milos.minarech@trencin.sk

Juraj Vidra

referent pre dopravu

tel.: 032/6504 402
mobil:
0911 179 609
e-mail:
juraj.vidra@trencin.sk

Ondrej Zajac

referent pre dopravu

mobil: 0902 911 747, tel.: 032/6504 402
e-mail:
ondrej.zajac@trencin.sk

Ing. Hana Múdra

referent pre dopravu 

mobil: 0914 390 174, tel.: 032/6504 402
e-mail: hana.mudra@trencin.sk

Bc. Alena Hajtmanová

referent pre parkovaciu politiku

mobil: 0911 147 961, tel.: 032/6504 402
e-mail: alena.hajtmanova@trencin.sk  

Branislav Baláž

referent pre kontrolu a výber parkovného

mobil: 0902 911 050
e-mail: branislav.balaz@trencin.sk

Mgr. Ľuboslava Sedláková

referent pre parkovaciu politiku

mobil: 0902 911 220
e-mail:luboslava.sedlakova@trencin.sk

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!