Útvar mobility

Meno zamestnanca:

Telefón, e-mail:

Ing. Róbert Hartmann

vedúci útvaru

mobil: 0902 911 027
email: robert.hartmann@trencin.sk

Ing. Katarína Sládková

referent pre dopravu

tel: 032/6504 421
mobil: 0902 911 754
email: katarina.sladkova@trencin.sk

Ing. Miloš Minarech

referent pre dopravu

tel: 032/6504 421
mobil: 0911 041 811
email: milos.minarech@trencin.sk

Juraj Vidra

referent útvaru mobility

tel: 032/6504 402
mobil:
0911 179 609
email:
juraj.vidra@trencin.sk

Ing. Slavomíra Gáborová

referent pre dopravu 

tel: 032/6504 421
mobil: 0902 911 747
email: slavomira.gaborova@trencin.sk

Ing. Dana Hančíková

referent pre dopravu 

mobil: 0911 179 609
email: dana.hancikova@trencin.sk  

Ing. Lucia Kučíková

referent pre dopravu 

mobil: 0914 390 174
email: lucia.kucikova@trencin.sk

Bc. Alena Hajtmanová

referent útvaru dopravy

mobil: 0911 147 961
email: alena.hajtmanova@trencin.sk  

Branislav Baláž

referent útvaru mobility

mobil: 0902 911 050
email: branislav.balaz@trencin.sk

Mgr. Ľuboslava Sedláková

referent pre komunikáciu

mobil: 0902 911 220
email:luboslava.sedlakova@trencin.sk

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!