Útvar majetku mesta

 Meno zamestnanca:

 Telefón, e-mail:

Ing. Gabriela Vanková

vedúca útvaru

tel: 032/6504 461
mobil: 0902 911 150
email: gabriela.vankova@trencin.sk

Bc. Eva Hudecová

špecialista pre majetok mesta a pozemky    

tel: 032/6504 462
mobil: 0902 911 299
email: eva.hudecova@trencin.sk

Andrea Fraňová

referent pre majetok mesta

tel: 032/6504 462
mobil: 0902 911 914
email: andrea.franova@trencin.sk

Ing. Denisa Blažejová

referent pre majetok mesta    

tel: 032/6504 446
mobil: 0902 911 173
email: denisa.blazejova@trencin.sk

MBA Veronika Ďurechová

špecialista pre byty a nebyty

tel: 032/6504 463
mobil: 0902 911 503
email: veronika.durechova@trencin.sk

Lucia Cagalová

referent pre majetok mesta – byty a nebyty

tel: 032/6504 464
mobil: 0911 041 814
email: lucia.cagalova@trencin.sk

Ing. Jana Dobiašová

špecialista pre evidenciu majetku mesta

tel: 032/6504 446
mobil: 0902 911 804
email: jana.dobiasova@trencin.sk

Ing. Júlia Kúkelová

referent pre majetok mesta – pozemky

tel: 032/6504 445
mobil: 0903 911 045
email: julia.kukelova@trencin.sk

Mgr. Jana Smrečanská

referent pre majetok mesta

tel: 032/6504 445
mobil:
0911 041 832
email:
jana.smrecanska@trencin.sk

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!