Útvar majetku mesta

 Meno zamestnanca:

 Telefón, e-mail:

Ing. Gabriela Vanková

vedúca útvaru

tel.: 032/6504 461
mobil: 0902 911 150
e-mail: gabriela.vankova@trencin.sk

Bc. Eva Hudecová

špecialista pre majetok mesta a pozemky    

tel.: 032/6504 462
mobil: 0902 911 299
e-mail: eva.hudecova@trencin.sk

Andrea Fraňová

referent pre majetok mesta

tel.: 032/6504 462
mobil: 0902 911 914
e-mail: andrea.franova@trencin.sk

Ing. Denisa Blažejová

referent pre majetok mesta    

tel.: 032/6504 446
mobil: 0902 911 173
e-mail: denisa.blazejova@trencin.sk

Olívia Petríková

referent pre majetok mesta

tel.:032/6504 446
mobil:
0902 911 804
e-mail:
olivia.petrikova@trencin.sk

MBA Veronika Ďurechová

špecialista pre byty a nebyty

tel.: 032/6504 463
mobil: 0902 911 503
e-mail: veronika.durechova@trencin.sk

Lucia Cagalová

referent pre majetok mesta – byty a nebyty

tel.: 032/6504 463
mobil: 0911 041 814
e-mail: lucia.cagalova@trencin.sk

Pavol Forgáč

referent pre majetok mesta

tel.: 032/6504 445
mobil: 0901 714 337
e-mail: pavol.forgac@trencin.sk

Mgr. Beáta Iviczeová

referent pre majetok mesta – pozemky

tel.: 032/6504 445
mobil: 0903 911 045
e-mail: beata.iviczeova@trencin.sk

Ing. Slavomíra Gáborová

referent pre majetok mesta

tel.: 032/6504 445
mobil:
0904 874 823
e-mail:
slavomira.gaborova@trencin.sk

Mgr. Jana Smrečanská

špecialista pre evidenciu majetku

tel.: 032/6504 447
mobil:
0911 041 832
e-mail:
jana.smrecanska@trencin.sk

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!