Útvar kultúrno-informačných služieb

Meno zamestnanca: telefón, e-mail:
Ing. Janka Sedláčková
vedúca útvaru
tel.: 032/6504 704
mobil: 0902 925 007
e-mail: janka.sedlackova@trencin.sk
Mgr. Darina Šimková
referent pre kultúrnu činnosť
mobil: 0911 041 799
e-mail: darina.simkova@trencin.sk
PhDr. Katarína Martinková
špecialista pre kultúrne služby
tel.: 032/6504 710
mobil: 0904 632 004
e-mail: katarina.martinkova@trencin.sk
Mgr. Zuzana Janáčová
referent pre kultúrne služby a propagáciu
tel.: 032/6504 705
mobil: 0902 911 352
e-mail: zuzana.janacova@trencin.sk
Radoslav Jánoš
referent pre grafické služby a správu webu
tel.: 032/6504 707
mobil: 0911 041 801
e-mail: radoslav.janos@trencin.sk
Mgr. Miroslav Patay
referent pre grafické služby a správu webu
tel.: 032/6504 766
mobil: 0911 280 367
e-mail: miroslav.patay@trencin.sk
Kristína Grúliková
referent pre grafické práce
tel.:032/6504 766
mobil: 0904 470 739
e-mail: kristina.grulikova@trencin.sk
Ing. Soňa Tršková
špecialista pre informačné služby
tel.: 032/6504 709
mobil: 0911 041 798
e-mail: sona.trskova@trencin.sk
Ing. Lukáš Gavenda
referent pre informačné služby
tel.: 032/6504 709
mobil: 0904 848 564
e-mail: lukas.gavenda@trencin.sk
Mgr. Victoria Buchelová
referent pre informačné služby
tel.: 032/6504 712
mobil: 0911 041 800
e-mail: victoria.buchelova@trencin.sk
Juraj Benda
manažér Centra kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda
mobil: 0902 911 133
e-mail: juraj.benda@trencin.sk
Mgr. Michaela Třetinová
asistent manažéra Centra kultúrno-kreatívneho
potenciálu Hviezda
mobil: 0902 629 226
e-mail: michaela.tretinova@trencin.sk
Mgr. Jaroslav Lacko
programový manažér Centra
kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda
mobil: 0911 046 629
e-mail: jaroslav.lacko@trencin.sk
Mgr. Martina Slivková
produkčná Centra kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda
mobil: 0902 602 507
e-mail: martina.slivkova@trencin.sk
Paulína Šávoltová
projektový manažér/produkčná Centra
kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda
mobil: 0902 676 409
e-mail: paulina.savoltova@trencin.sk
Mgr. Petra Ježíková
produkčná Centra kultúrno-kreatívneho
potenciálu Hviezda
mobil: 0908 890 204
e-mail: petra.jezikova@trencin.sk
Mgr. Júlia Straková
manažér pre rozvoj KKP Hviezda
mobil: 0904 093 113
e-mail: julia.strakova@trencin.sk
Mgr. art. Michal Večeřa
koordinátor logistiky pre programy
Centra kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda
mobil: 0902 630 386
e-mail: michal.vecera@trencin.sk
Ing. Alexandra Gavendová
marketingový pracovník KKP Hviezda
mobil: 0911 147 961
e-mail: alexandra.gavendova@trencin.sk
Martin Potočný
referent pre správu a technickú podporu
mobil: 0902 911 480
e-mail: hviezda@trencin.sk
Martin Kurpel
referent pre správu a technickú podporu
mobil: 0911 095 764
e-mail: martin.kurpel@trencin.sk
Jaroslav Turek
koordinátor programov/AV technik
mobil: 0911 398 214
e-mail: jaroslav.turek@trencin.sk

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!