Útvar kultúrno-informačných služieb

Meno zamestnanca:

Telefón, e-mail:

Ing. Janka Sedláčková

vedúca útvaru

tel.: 032/6504 704
mobil: 0902 925 007
e-mail: janka.sedlackova@trencin.sk

Mgr. Darina Šimková

referent pre kultúrnu činnosť

mobil: 0911 041 799
e-mail:
darina.simkova@trencin.sk
PhDr. Katarína Martinková

špecialista pre kultúrne služby

tel.: 032/6504 710
mobil: 0904 632 004
e-mail: katarina.martinkova@trencin.sk  

Mgr. Zuzana Janáčová

referent pre kultúrne služby a propagáciu

tel.: 032/6504 705
mobil: 0902 911 352
e-mail: zuzana.janacova@trencin.sk

Radoslav Jánoš

referent pre grafické služby a správu webu

tel.: 032/6504 707
mobil: 0911 041 801
e-mail: radoslav.janos@trencin.sk

Mgr. Miroslav Patay

referent pre grafické služby a správu webu

tel.: 032/6504 766
mobil: 0911 280 367
e-mail: miroslav.patay@trencin.sk

Kristína Grúliková

referent pre grafické práce

tel.:032/6504 766
mobil: 0904 470 739
e-mail: kristina.grulikova@trencin.sk

Ing. Soňa Tršková

špecialista pre informačné služby

tel.: 032/6504 709
mobil: 0911 041 798
e-mail: sona.trskova@trencin.sk

Ing. Lukáš Gavenda

referent pre informačné služby

tel.: 032/6504 709
mobil:
0904 848 564
e-mail:
lukas.gavenda@trencin.sk

Mgr. Victoria Buchelová

referent pre informačné služby

tel.: 032/6504 712
mobil: 0911 041 800
e-mail: victoria.buchelova@trencin.sk

Juraj Benda

manažér Centra kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda

mobil: 0902 911 133
e-mail:
juraj.benda@trencin.sk

Mgr. Michaela Třetinová

asistent manažéra Centra kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda

mobil: 0902 629 226
e-mail:
michaela.tretinova@trencin.sk

Mgr. Jaroslav Lacko

programový manažér Centra kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda

mobil: 0911 046 629
e-mail:
jaroslav.lacko@trencin.sk

Mgr. Martina Slivková

produkčná Centra kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda

mobil: 0902 602 507
e-mail:
martina.slivkova@trencin.sk

Paulína Šávoltová

produkčná Centra kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda

mobil: 0902 676 409
e-mail:
paulina.savoltova@trencin.sk

Mgr. Júlia Straková

manažér pre rozvoj KKP Hviezda

mobil: 0904 093 113
e-mail:
julia.strakova@trencin.sk

Mgr. art. Michal Večeřa

koordinátor logistiky pre programy Centra kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda

mobil: 0902 630 386
e-mail:
michal.vecera@trencin.sk

Ing. Alexandra Gavendová

marketingový pracovník KKP Hviezda

mobil: 0911 147 961
e-mail:
alexandra.gavendova@trencin.sk

Martin Potočný

referent pre správu a technickú podporu

mobil: 0902 911 480
e-mail: hviezda@trencin.sk

Martin Kurpel

referent pre správu a technickú podporu

mobil: 0911 095 764
e-mail: martin.kurpel@trencin.sk

Jaroslav Turek

koordinátor programov/AV technik

mobil: 0911 398 214
e-mail:
jaroslav.turek@trencin.sk

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!