Útvar kultúrno-informačných služieb

Meno zamestnanca:

Telefón, e-mail:

Ing. Janka Sedláčková

vedúca útvaru

tel.: 032/6504 704
mobil: 0902 925 007
e-mail: janka.sedlackova@trencin.sk

Jarmila Blašková

referent pre kultúrnu činnosť

tel.: 032/6504 705
mobil: 0902 911 178
e-mail: jarmila.blaskova@trencin.sk

PhDr. Katarína Martinková

špecialista pre kultúrne služby

tel.: 032/6504 710
mobil: 0904 632 004
e-mail: katarina.martinkova@trencin.sk  

Mgr. Zuzana Janáčová

referent pre kultúrne služby a propagáciu

mobil: 0902 911 352
e-mail:
zuzana.janacova@trencin.sk

Radoslav Jánoš

referent pre grafické služby a správu webu

tel.: 032/6504 707
mobil: 0911 041 801
e-mail: radoslav.janos@trencin.sk

Mgr. Miroslav Patay

referent pre grafické služby a správu webu

mobil: 0911 280 367
e-mail: miroslav.patay@trencin.sk

Ing. Soňa Tršková

špecialista pre informačné služby

tel.: 032/6504 709
mobil: 0911 041 798
e-mail: sona.trskova@trencin.sk

Mgr. Victoria Buchelová

referent pre informačné služby

tel.: 032/6504 712
mobil: 0911 041 800
e-mail: victoria.buchelova@trencin.sk

Mgr. Zuzana Fuziková

referent pre informačné služby

tel.: 032/6504 711
mobil: 0911 041 799
e-mail: zuzana.fuzikova@trencin.sk
Eva Hrabošová

referent pre informačné služby (Mestská veža)

tel.: 032/6504 210
mobil: 0902 911 133
e-mail: eva.hrabosova@trencin.sk
Juraj Benda

manažér Centra kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda

mobil: 0902 911 133
e-mail:
juraj.benda@trencin.sk

Mgr. art. Lukáš Matejka, Art.D.

marketingový manažér Centra kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda

mobil: 0902 911 284
e-mail
: lukas.matejka@trencin.sk

Mgr. Jaroslav Lacko

programový manažér Centra kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda

mobil: 0911 046 629
e-mail:
jaroslav.lacko@trencin.sk

Mgr. Anton Šulík

dramaturg Centra kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda

mobil: 0911 041 806
e-mail:
anton.sulik@trencin.sk

Martin Potočný

referent pre správu a technickú podporu

mobil: 0902 911 480
e-mail: hviezda@trencin.sk

Martin Kurpel

referent pre správu a technickú podporu

mobil: 0911 095 764
e-mail: martin.kurpel@trencin.sk

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!