Útvar klientskeho centra a matriky

Meno zamestnanca: Telefón, e-mail:
Ing. Daniela Šedivá

vedúca útvaru

tel: 032/6504 301
mobil: 0902 911 132
email: veduci.kc@trencin.sk

Andrea Trnavská

informátor

tel: 032/6504 111
mobil: 0911 041 795
email: trencin@trencin.sk
email: podatelna@trencin.sk

Ing. Janka Berecová

referent pre podatelňu

tel: 032/6504 111
mobil: 0902 480 484
email: janka.berecova@trencin.sk

Denisa Opátová

referent pre evidenciu obyvateľstva

tel: 032/6504 308
mobil: 0911 041 837
email: denisa.opatova@trencin.sk

Bc. Renáta Špaleková

referent pre klientske centrum

tel: 032/6504 307
mobil: 0911 041 838
email: obchod.kc@trencin.sk

Andrea Vetráková

referent pre klientske centrum

tel: 032/6504 303
mobil: 0911 041 833
email: zp.kc@trencin.sk

Mgr. Lenka Marousková

referent pre klientske centrum

tel: 032/6504 305
mobil: 0910 322 456
email: lenka.marouskova@trencin.sk

Mgr. Katarína Pagáčová

referent pre klientske centrum

tel: 032/6504 209
mobil: 0911 041 834
email: katarina.pagacova@trencin.sk

Miroslava Sedláková

referent pre klientske centrum

tel: 032/6504 302
mobil: 0911 041 790
email: osvedcovanie.kc@trencin.sk

Alica Ridošková

referent pre klientske centrum

tel: 032/6504 310
mobil: 0902 619 185
email: pokladna.kc@trencin.sk

Zuzana Kristová

referent pre evidenciu obyvateľstva

tel: 032/6504 309 
mobil: 0911 041 791
email: evidencia.kc@trencin.sk

Bc. Marcela Koprivňanská

špecialista matrikár

tel: 032/6504 312
mobil: 0902 911 310
email: marcela.koprivnanska@trencin.sk

Mgr. Jana Sabadková

referent matrikár

tel: 032/6504 312 
mobil: 0911 041 794
email: matrika@trencin.sk

Beáta Pašková

referent matrikár

tel: 032/6504 313
mobil: 0902 924 980
email: matrika@trencin.sk

Margaréta Baginová

referent matrikár

tel: 032/6504 313
mobil: 0911 041 792
email: matrika@trencin.sk

Zdenka Koprivňanská

referent matrikár

tel: 032/6504 313
mobil: 0902 911 029
email: matrika@trencin.sk

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!