Útvar investícií

Meno zamestnanca:

Telefón, e-mail:

Ján Korienek

poverený vedením útvaru

mobil: 0904 631 953
email: jan.korienek@trencin.sk

Ing. Miroslav Sádecký 

referent pre investície mesta

mobil: 0902 911 026
email: miroslav.sadecky@trencin.sk

Janka Kotrasová

referent pre investície mesta

mobil: 0902 911 075
email: janka.kotrasova@trencin.sk

Ing. Simona Chorvátová

referent pre investície mesta

mobil: 0902 911 225
email: simona.chorvatova@trencin.sk

Ing. František Kňažek

referent pre investície mesta

mobil: 0911 087 093
email:
frantisek.knazek@trencin.sk

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!