Útvar interných služieb

Meno zamestnanca: telefón, e-mail:
Ing. Benjamín Lisáček
vedúci útvaru interných služieb
mobil: 0902 911 848
e-mail: benjamin.lisacek@trencin.sk
Mgr. Andrea Hniličková
špecialista vnútornej správy
mobil: 0902 911 143
e-mail: andrea.hnilickova@trencin.sk
e-mail: vnusprava@trencin.sk
Ing. Katarína Ďurišková
referent registratúrneho strediska
mobil: 0902 911 353
e-mail: katarina.duriskova@trencin.sk
Bc. Dana Kušnierová
referent interných služieb
mobil: 0902 911 152
e-mail: dana.kusnierova@trencin.sk
Mgr. Gabriela Šebeňová
energetik – kontrolór dodávateľských činností
mobil: 0902 911 275
e-mail: gabriela.sebenova@trencin.sk
Ľuboš Kusenda
správca budov
mobil: 0902 911 051
e-mail: lubos.kusenda@trencin.sk
Ján Šišovský
vodič
tel.: 032/6504 260
mobil: 0902 911 146
Ing. Marián Kaščák
vodič
tel.: 032/6504 260
mobil: 0911 041 828
Ján Straka
údržbár
tel.: 032/6504 260
mobil: 0902 924 981
Miloslav Kaššovic
údržbár vodár
tel.: 032/6504 260
mobil: 0902 911 750
Maryna Prykhodko
upratovačka
tel.: 032/6504 205
Alena Gunárová
upratovačka
tel.: 032/6504 205
Marta Bečarová
upratovačka
tel.: 032/6504 205
Júlia Dranačková
upratovačka
tel.: 032/6504 205
Mgr. Ján Čulý
koordinátor aktivačných činností
tel.: 032/6504 295
mobil: 0902 911 138
e-mail:
jan.culy@trencin.sk
Ing. Katarína Benková
špecialista pre BOZP a PO
mobil: 0902 924 971
e-mail: katarina.benkova@trencin.sk

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!