Útvar interných služieb

Meno zamestnanca:

Telefón, e-mail:

Ing. Benjamín Lisáček

vedúci útvaru

mobil: 0902 911 848
email: benjamin.lisacek@trencin.sk

Mgr. Andrea Hniličková

referent vnútornej správy

mobil: 0902 911 143
email: andrea.hnilickova@trencin.sk
email: vnusprava@trencin.sk

Ing. Katarína Ďurišková

referent registratúrneho strediska

mobil: 0902 911 353
email: katarina.duriskova@trencin.sk

Bc. Dana Kušnierová

referent interných služieb

mobil: 0902 911 152
email: dana.kusnierova@trencin.sk

Mgr. Gabriela Šebeňová

energetik – kontrolór dodávateľských činností

mobil: 0902 911 275
email:
gabriela.sebenova@trencin.sk

Ľuboš Kusenda

správca budov

mobil: 0902 911 051
email: lubos.kusenda@trencin.sk

Ján Šišovský

vodič

tel: 032/6504 260
mobil: 0902 911 146

Ing. Marián Kaščák

vodič

tel: 032/6504 260
mobil: 0911 041 828

Ján Straka

údržbár

tel: 032/6504 260
mobil: 0902 924 981

Miloslav Kaššovic

údržbár

tel:032/6504 260
mobil:
0902 911 750

Maryna Prykhodko

upratovačka

tel: 032/6504 205
Marta Vašinová

upratovačka

tel: 032/6504 205
Etela Kulková

upratovačka

tel: 032/6504 205
Marta Bečarová

upratovačka

tel: 032/6504 205
Mária Praženková

upratovačka

tel: 032/6504 205
Mgr. Ján Čulý

koordinátor aktivačných činností

tel: 032/6504 295
mobil: 0902 911 138
email:
jan.culy@trencin.sk

Ing. Katarína Benková

špecialista pre BOZP a PO

mobil: 0902 924 971
email: katarina.benkova@trencin.sk

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!