Útvar ekonomický

Meno zamestanca: telefón, e-mail:
Ing. Mária Capová
vedúca útvaru
tel.: 032/6504 214
mobil: 0902 911 404
e-mail: maria.capova@trencin.sk
Ing. Andrea Prnová Žilková
špecialista ekonóm
tel.: 032/6504 254
mobil: 0902 900 024
e-mail: andrea.prnova@trencin.sk
Ing. Katarína Hricková
referent účtovník
tel.: 032/6504 254
mobil: 0904 300 258
e-mail: katarina.hrickova@trencin.sk
Renáta Prnová
referent ekonóm
tel.: 032/6504 254
mobil: 0911 041 813
e-mail: ekonom@trencin.sk
e-mail: renata.prnova@trencin.sk
Dagmar Margetínová
referent fakturant
tel.: 032/6504 232
mobil: 0911 041 812
e-mail: dagmar.margetinova@trencin.sk
Bc. Dagmar Vašíčková
špecialista účtovník
tel.: 032/6504 234
mobil: 0902 925 001
e-mail: dagmar.vasickova@trencin.sk
Mgr. Gabriela Babony
referent účtovník
tel.: 032/6504 232
mobil: 0911 041 823
e-mail: gabriela.babony@trencin.sk
Adriana Dolinajová
referent účtovník
tel.: 032/6504 232
mobil: 0910 805 990
e-mail: adriana.dolinajova@trencin.sk
Ing. Ján Margetín
špecialista pre dane a poplatky
tel.: 032/6504 269
mobil: 0902 911 140
e-mail: jan.margetin@trencin.sk
e-mail: daneapoplatky@trencin.sk
Eva Lagínová
referent pre dane a poplatky
tel.: 032/6504 268
mobil: 0911 041 807
e-mail: dzn@trencin.sk
Bc. Radoslava Betáková
referent pre dane a poplatky
tel.: 032/6504 268
mobil: 0904 165 426
e-mail: radoslava.betakova@trencin.sk
Marta Galliková
referent pre dane a poplatky
tel.: 032/6504 243
mobil: 0911 041 808
e-mail: marta.gallikova@trencin.sk
Denisa Bočáková
referent pre dane a poplatky
tel.: 032/6504 212
mobil: 0911 041 803
e-mail: denisa.bocakova@trencin.sk
Bc. Katarína Tomášková
referent pre dane a poplatky
tel.: 032/6504 203
mobil: 0902 924 973
e-mail: odpady@trencin.sk
Bc. Eva Kubicová
referent pre dane a poplatky
tel.: 032/6504 243
mobil: 0902 911 278
e-mail: eva.kubicova@trencin.sk
Bc. Ľubica Otrubčáková
referent pre dane a poplatky
tel.: 032/6504 227
mobil: 0911 041 802
e-mail: lubica.otrubcakova@trencin.sk
Bc. Iveta Šedivá
referent pre dane a poplatky
tel.: 032/6504 291
mobil: 0902 911 749
e-mail: iveta.sediva@trencin.sk
Margita Majerská
referent pre obchod a služby
tel.: 032/6504 227
mobil: 0911 041 810
e-mail: margita.majerska@trencin.sk

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!