Útvar ekonomický

Meno zamestanca: Telefón, e-mail:
Ing. Mária Capová

vedúca útvaru

tel: 032/6504 214
mobil: 0902 911 404
email: maria.capova@trencin.sk

Ing. Andrea Prnová Žilková

špecialista ekonóm

tel: 032/6504 254
mobil: 0902 900 024
email: andrea.prnova@trencin.sk

Ing. Katarína Hricková

referent účtovník

tel: 032/6504 254
mobil:
0904 300 258
email:
katarina.hrickova@trencin.sk

Renáta Prnová

referent ekonóm

tel: 032/6504 228
mobil: 0911 041 813
email: ekonom@trencin.sk
email: renata.prnova@trencin.sk

Dagmar Margetínová

referent fakturant

tel: 032/6504 228
mobil: 0911 041 812
email: dagmar.margetinova@trencin.sk

Bc. Dagmar Vašíčková

špecialista účtovník

tel: 032/6504 234
mobil: 0902 925 001
email: dagmar.vasickova@trencin.sk

Mgr. Gabriela Babony

referent účtovník

tel: 032/6504 232
mobil: 0911 041 823
email: gabriela.babony@trencin.sk

Adriana Dolinajová

referent účtovník

tel: 032/6504 232
mobil: 0910 805 990
email: adriana.dolinajova@trencin.sk

Ing. Ján Margetín

špecialista pre dane a poplatky

tel: 032/6504 269
mobil: 0902 911 140
email: jan.margetin@trencin.sk
email: daneapoplatky@trencin.sk

Eva Lagínová

referent pre dane a poplatky

tel: 032/6504 268
mobil: 0911 041 807
email: dzn@trencin.sk

Bc. Radoslava Betáková

referent pre dane a poplatky

tel: 032/6504 268
mobil:
0904 165 426
email:
radoslava.betakova@trencin.sk

Marta Galliková

referent pre dane a poplatky

tel: 032/6504 243
mobil: 0911 041 808
email: marta.gallikova@trencin.sk

Denisa Bočáková

referent pre dane a poplatky

tel: 032/6504 212
mobil: 0911 041 803
email: denisa.bocakova@trencin.sk

Bc. Katarína Tomášková

referent pre dane a poplatky

tel: 032/6504 203
mobil: 0902 924 973
email: odpady@trencin.sk

Bc. Eva Kubicová

referent pre dane a poplatky

tel: 032/6504 243
mobil: 0902 911 278
email: eva.kubicova@trencin.sk

Bc. Ľubica Otrubčáková

referent pre dane a poplatky

tel: 032/6504 227
mobil: 0911 041 802
email: lubica.otrubcakova@trencin.sk

Bc. Iveta Šedivá

referent pre dane a poplatky

tel: 032/6504 291
mobil: 0902 911 749
email: iveta.sediva@trencin.sk

Margita Majerská

referent pre obchod a služby

tel: 032/6504 227
mobil: tel:0911 041 810
email: margita.majerska@trencin.sk

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!