Kancelária prednostu

Meno zamestnanca: telefón, e-mail:
JUDr. Katarína Patková
vedúca kancelárie prednostu
tel.: 032/6504 255
mobil: 0902 911 142
e-mail: prednosta@trencin.sk
e-mail: katarina.patkova@trencin.sk
Henrieta Ševčíková, MBA
asistent kancelárie prednostu
tel.: 032/6504 237
mobil: 0902 911 847
e-mail:henrieta.sevcikova@trencin.sk
Ing. Ivana Latkóczyová
projektový manažér
tel.: 032/6504 213
mobil: 0902 924 977
e-mail:ivana.latkoczyova@trencin.sk
Ing. Petra Glosová
projektový manažér
mobil: 0902 911 274
e-mail: petra.glosova@trencin.sk
Ing. Gabriela Svrbíková
referent pre mzdy
tel.: 032/6504 220
mobil: 0901 714 336
e-mail: gabriela.svrbikova@trencin.sk
Bc. Zuzana Korienková
referent pre mzdy
tel.: 032/6504 219
mobil: 0911 041 796
e-mail:zuzana.korienkova@trencin.sk
Mgr. Lenka Marčeková
referent pre personalistiku
tel.: 032/6504 220
mobil: 0902 911 145
e-mail:lenka.marcekova@trencin.sk
Ing. Jiří Slynko
špecialista pre informačný systém
tel.: 032/6504 270 
mobil: 0902 911 160
e-mail: aismsu@trencin.sk
e-mail: jiri.slynko@trencin.sk
Ing. Antonín Maděra
systémový administrátor
tel.: 032/6504 266
mobil: 0902 911 482
e-mail: antonin.madera@trencin.sk
Michal Kadlecaj
technik IT
tel.: 032/6504 266
mobil: 0914 390 175
e-mail: michal.kadlecaj@trencin.sk
Robert Turovský
technik IT
tel.: 032/6504 215
mobil: 0911 041 827
e-mail: robert.turovsky@trencin.sk

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!