Hlavný kontrolór

Meno:

Telefón, e-mail:

Ing. Libuša Zigová

hlavný kontrolór mesta

tel.: 032/6504 271
e-mail: kontrolor@trencin.sk

Útvar kontroly

Meno zamestnanca:

Telefón, e-mail:
Bc. Barbora Jajcay

referent pre kontrolnú činnosť

tel.: 032/6504 242
mobil: 0911 041 831
e-mail: barbora.jajcay@trencin.sk

Ing. Katarína Králiková

referent pre kontrolnú činnosť

tel.: 032/6504 242
mobil: 0911 046 628                         e-mail: katarina.kralikova@trencin.sk

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!