Hlavný architekt

Meno zamestnanca: telefón, e-mail:
Ing. arch. Martin Beďatš
Hlavný architekt
tel.: 032/6504 465
mobil: 0902 911 311
e-mail: martin.bedats@trencin.sk

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!